Thiếu Niên 3Q Top 1 All Server Full Hết Rồi Trận Pk Với Top 2 Cân Sức Lật Kèo 2

  -  
Hướng dẫn đăng ký tài khoản + nhận vàng tân thủ:https://binhphap3d.vn/blog/hddt3q

+ khuyến mãi VIP8 + 188.888 KNB + 18.888 ngọc bích

+ Tặng03 tướng kim sắc đẹp + 01 set sản phẩm Tứ Thần đỏ

+ Tặng18.888 vạn quà + 200 chiêu thánh thiện lệnh + 200 chiếc chìa khóa vàng + 200 rương vàng


Thẻ tuần (7 ngày) = 18 tệ: download nhận tức thì 9.000 ngọc bích, sau đó mỗi ngày nhận 30.000 KNB (tổng nhận 210K KNB)

Thẻ mon (30 ngày) =30 tệ: thiết lập nhận ngay 15.000 ngọc bích, sau đó từng ngày nhận 20.000 KNB (tổng nhận 600K KNB)

+ Hoắc Khứ dịch đặc huệ lễ bao = 100 tệ: Hoắc Khứ bệnh dịch x1, quan lại quân ngôi trường thương x1, exp vip x1000

+ tuy nhiên thập độc nhất lễ bao = 100 tệ: KNB x500K, exp vip x1000 (giới hạn 10 lần)

+ Thể lực siêu cung cấp lễ bao = 100 tệ: thể lực đan x200, exp vip x1.000

+ Kim tướng tá lễ bao = 300 tệ: kim tướng tá nhậm tuyển chọn rương x10, exp vip x3.000 (giới hạn 1 lần).

+ Hồng tướng mạo lễ bao = 300 tệ: hồng tướng tá nhậm tuyển chọn rương x80, exp vip x3.000 (giới hạn 2 lần)

+ Chanh tướng tá lễ bao = 150 tệ: chanh tướng mạo nhậm tuyển chọn rương x80, exp vip x1.500 (giới hạn 3 lần)

+ Quốc khánh nguyên bảo lễ bao = 100 tệ: 500K KNB, exp vip x1.000 (giới hạn 10 lần)

+Kim thần binh tiến giai lễ bao = 400 tệ:Kim sắc căn vặn năng thần binh x218, Thần binh tiến giai thạch x652.000, exp vip x4.000

+Hồng thần binh số lượng giới hạn lễ bao = 200 tệ:Lễ ký kết x18, Chu dịch x18, Hồng sắc đẹp vạn năng thần binh x450, Thần binh tiến giai thạch x455.000, exp vip x2.000

+Chanh thần binh giới hạn lễ bao = 200 tệ:Lễ ký kết x18, Chu dịch x18, Xuân thu x36, Chiến quốc x36, Chanh sắc đẹp vạn năng thần bình x880, Thần binh tiến giai thạch x228.000, exp vip x2.000

+Trang bị tinh nhuệ lễ bao = 100 tệ:Hi hữu giỏi nhất thạch x4.920, exp vip x1.000

+Bảo vật tinh nhuệ lễ bao = 100 tệ:Bảo vật tinh nhuệ thạch x128.000, exp vip x1.000

+ Chiến lệnh=98 tệ

+ Mỏ chiến quánh quyền=198 tệ

Các quỹ trưởng thành: (Nạp quỹ làm sao nhớ báo chủ yếu xác, báo nhầm mất tiền fan chơi tự chịu trách nhiệm)

- Quỹ 1 (lv 15-50) =30 tệ (mua nhấn ngay 15k ngọc + 150k knb)

- Quỹ 2 (lv 52-60) =50 tệ(mua nhấn ngay25k ngọc + 275k knb)

- Quỹ 3(lv 62-70) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc + 500k knb)

- Quỹ 4(lv 72-80) =98 tệ(mua nhấn ngay49k ngọc +500k knb)

- Quỹ 5(lv 82-90) =98 tệ(mua nhận ngay49k ngọc +500k knb)

- Quỹ 6(lv 91-95) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +500k knb)

- Quỹ 7(lv 96-100) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +500k knb)

- Quỹ 8(lv101-102) =98 tệ(mua nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 9(lv 103-104) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 10(lv 105-106) =98 tệ(mua nhấn ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 11(lv 107-108) =98 tệ(mua nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 12(lv 109-110) =98 tệ(mua dìm ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 13(lv 111-112) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 14(lv113-114) =98 tệ(mua dấn ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 15(lv 115-116) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 16(lv 117-118) =98 tệ(mua thừa nhận ngay49k ngọc +540k knb)

- Quỹ 17(lv 119-120) =98 tệ(mua dìm ngay49k ngọc +540k knb)

- công ty tuyến giấy thông hành 1=30tệ

- công ty tuyến giấy thông hành 2=30tệ

- chủ tuyến giấy thông hành 3=68tệ

- nhà tuyến giấy thông hành 4=68tệ

Nạp đem ngọc bích (có tăng VIP)

50 tệ = 25.000 ngọc bích(x2 lần nạp đầu)

100 tệ = 50.000 ngọc bích(x2 lần nạp đầu)

200 tệ = 100.000 ngọc bích(x2 lần hấp thụ đầu)

500 tệ = 250.000 ngọc bích(x2 lần hấp thụ đầu)

1.000 tệ = 500.000 ngọc bích(x2 lần hấp thụ đầu)

2.000 tệ = một triệu ngọc bích(x2 lần hấp thụ đầu)

5.000 tệ = 2.500.000 ngọc bích(x2 lần nạp đầu)


《 UPDATE THÊM MỐC NẠP NGÀY CỰC HOT | 11/11 - 20/11 》

+9 tệ/ngày: ngọc bích x5.000, kim nghiễn đài x50, báu vật tinh luyện thạch x100, tinh lực đan x2, tiến quân lệnh x5, mã hồn x20

+49 tệ/ngày: ngọc bích x20.000, kim nghiễn đài x100, bảo vật tinh luyện thạch x400, tinh lực đan x3, tiến quân lệnh x20, mã hồn x80

+99 tệ/ngày: ngọc bích x25.000, kim nghiễn đài x150, báu vật tinh luyện thạch x500, tinh lực đan x5, hành binh lệnh x25, mã hồn x100

+249 tệ/ngày: ngọc bích x75.000, kim dung nhan vạn năng thần binh x10, bảo bối tinh luyện thạch x1500, tinh lực đan x10, mã hồn x300

+499 tệ/ngày: ngọc bích x125.000, kim sắc vạn năng thần binh x10, bảo vật tinh luyện thạch x2500, tinh lực đan x20, mã hồn x500

+999 tệ/ngày: ngọc bích x250.000, kim nhan sắc vạn năng thần binh x20, bảo bối tinh luyện thạch x5000, tinh lực đan x30, mã hồn x1000

+2499 tệ/ngày: ngọc bích x750.000, kim sắc biến thân tạp nhậm tuyển tương x1, kim nhan sắc vạn năng thần binh x60, bảo vật tinh luyện thạch x15000, mã hồn x3000

+4999 tệ/ngày: ngọc bích x1.250.000, kim sắc đổi thân tạp nhậm tuyển tương x1, kim sắc đẹp vạn năng thần binh x100, báu vật tinh luyện thạch x30000, tinh lực đan x100, mã hồn x5000

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích trữ tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ đồng hồ VN, đạt mốc cao đã nhận kèm cả xoàn mốc thấp)

+ 10 tệ/ngày: Thể lực đan x30, Tinh lực đan x30,Rương tùy cơ tử dung nhan tướng tinh x5,Hồng dung nhan vạn năng thần binh x5, KNB x5.000

+ 50 tệ/ngày:Hồng tướng tá nhậm tuyển rương x2,Lễ ký kết châu dị nhậm tuyển chọn rương x5,Tứ thần bảo rương x100,Tứ thần thược thi x100,Hi hữu tinh luyện thạch x200,KNB x20.000

+ 100 tệ/ngày: Kim tướng nhậm tuyển rương x1,Hồng tướng mạo nhậm tuyển rương x2,Tứ thần bảo rương x150,Tứ thần thược thi x150,Hi hữu tinh nhuệ thạch x300,KNB x25.000

+ 250 tệ/ngày: Tấn tướng tá nhậm tuyển chọn rương x1,Kim tướng mạo nhậm tuyển chọn rương x2,Kinh hồng hoa hình vũ x1,Chanh nhan sắc thần thú nhậm tuyển chọn rương x1,Chanh sắc ngựa chiến nhậm tuyển chọn rương x1,KNB x50.000

+ 500 tệ/ngày: Cơ xảo linh trọng tâm hán tướng mạo nhậm tuyển rương x1,Tấn tướng tá nhậm tuyển rương x1,Kinh hồng hoa hình vũ x1,Chanh sắc đẹp thần thú nhậm tuyển chọn rương x1,Chanh sắc chiến mã nhậm tuyển rương x1,Thể lực đan x60, KNB x150.000

+ 1.000 tệ/ngày: Cơ xảo linh trung tâm hán tướng mạo nhậm tuyển rương x1,Tấn tướng nhậm tuyển rương x2,Phụ trợ mệnh bí quyết nhậm tuyển chọn rương x1,Chanh nhan sắc danh tướng mạo nhậm tuyển rương x1,Chanh sắc đẹp binh khí nhậm tuyển rương x1,KNB x250.000

+ 2.500 tệ/ngày:Cơ xảo linh trọng tâm hán tướng mạo nhậm tuyển chọn rương x2,Cửu tiêu thiết bị nhậm tuyển chọn rương x2,Kim sắc báu vật nhậm tuyển chọn rương x1,Đặc tính ngọc thạch nhậm tuyển rương x5,Hồng nhan sắc thần vũ nhậm tuyển chọn rương x2,KNB x750.000

+ 5.000 tệ/ngày: Hoành trang bị hạn định tướng nhậm tuyển chọn rương x1,Cơ xảo linh chổ chính giữa hán tướng nhậm tuyển chọn rương x2,Cửu tiêu trang bị nhậm tuyển rương x2,Kim sắc báu vật nhậm tuyển rương x1,Đặc tính ngọc thạch nhậm tuyển rương x10,KNB x1.250.000

Lưu ý: danh sách quà khuyến mãi có thể đổi khác theo từng thời điểm, nhưng giá trị là tương đương

-----

Quà hấp thụ trọn đời (tính tổng tích lũy hấp thụ tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần lúc đạt mốctrọn đời)

+ 1 tệ (quà hấp thụ đầu): Kim tướng tá nhậm tuyển rương x1, gớm hồng hoa hình vũ x1, Chanh nhan sắc thần thú nhậm tuyển rương x1, Chanh sắc ngựa nhậm tuyển chọn rương x1, Hồng sắc đẹp thần binh nhậm tuyển chọn rương x1, Hồng sắc cẩm nang nhậm tuyển rương x1, Tứ thần bào rương x50, Tứ thần thược thi x50, Tử dung nhan tướng tinh tùy cơ rương x3, Thần bí tướng tinh x3, Thần - Trí hoán phù x5, Trạch nhân hậu cử thiện lệnh x5

+ 100 tệ:Tứ thần sáo trang nhậm tuyển chọn rương x4,Lễ ký kết châu dị nhậm tuyển chọn rương x10,Hi hữu tinh nhuệ thạch x200

+ 300 tệ:Bát hoang - Thao thiết kích x1,Bát hoang - cùng thời điểm khải x1,Bát hoang - Đào ngột quan liêu x1,Bát hoang - láo độn ngoa x1,Chanh sắc đẹp thần vũ nhậm tuyển rương x5,Hi hữu tinh nhuệ nhất thạch x500

+ 500 tệ:Bát hoang - Thao thiết kích x1,Bát hoang - cùng kỳ khải x1,Bát hoang - Đào ngột quan lại x1,Bát hoang - láo lếu độn ngoa x1,Kinh hồng hoa hình vũ x1,Chanh nhan sắc thần thú nhậm tuyển rương x1,Chanh sắc ngựa nhậm tuyển chọn rương x1

+ 1.000 tệ:Nguyệt lãng thiên môn x1,Kim nhan sắc cẩm nang nhậm tuyển rương x1,Kinh hồng hoa hình vũ x1,Hồng nhan sắc thần vũ nhậm tuyển chọn rương x1,Chanh dung nhan thần thú nhậm tuyển rương x1,Chanh sắc con ngữa nhậm tuyển chọn rương x1

+ 2.500 tệ:Chanh dung nhan danh tướng mạo nhậm tuyển rương x1,Chanh sắc binh khí nhậm tuyển rương x1,Kinh hồng hoa hình vũ x3,Hồng nhan sắc thần vũ nhậm tuyển rương x2,Chanh sắc thần thú nhậm tuyển chọn rương x2,Chanh sắc chiến mã nhậm tuyển rương x1

+ 5.000 tệ:Hoành đồ vật hạn định tướng nhậm tuyển rương x1,Kim sắc đổi thân nhậm tuyển rương x1,Chanh dung nhan danh tướng mạo nhậm tuyển rương x1,Chanh sắc binh khí nhậm tuyển rương x1,Cửu tiêu đồ vật nhậm tuyển rương x2,Đặc tính ngọc thạch nhậm tuyển chọn rương x10

+ 10.000 tệ:Thịnh yến mệnh giải pháp nhậm tuyển chọn rương x1,Hoành trang bị hạn định tướng tá nhậm tuyển chọn rương x1,Kim sắc hóa thân nhậm tuyển chọn rương x1,Cửu tiêu thiết bị nhậm tuyển rương x2,Cơ xảo linh chổ chính giữa hán tướng mạo nhậm tuyển rương x2,Đặc tính ngọc thạch nhậm tuyển rương x10

+ 20.000 tệ:Thịnh yến mệnh giải pháp nhậm tuyển chọn rương x1,Hoành thứ hạn định tướng tá nhậm tuyển chọn rương x1,Kim sắc biến thân nhậm tuyển chọn rương x1,Cửu tiêu trang bị nhậm tuyển chọn rương x4,Cơ xảo linh vai trung phong hán tướng mạo nhậm tuyển chọn rương x5,Đặc tính ngọc thạch nhậm tuyển chọn rương x15

+30.000 tệ:Cửu tiêu sản phẩm công nghệ nhậm tuyển rương x4, Kim sắc bảo bối nhậm tuyển rương x2, Kim sắc đổi thân nhậm tuyển rương x2, Kim nhan sắc mệnh bí quyết nhậm tuyển chọn rương (nhị) x1, Tinh - Cẩm nang nhậm tuyển chọn rương x1, Ngọc - Cẩm nang nhậm tuyển rương (nhị) x1

+ 40.000 tệ:Ngọc - Cẩm nang nhậm tuyển chọn rương (nhị) x2, Tinh - Cẩm nang nhậm tuyển chọn rương x2, Kim dung nhan mệnh cách nhậm tuyển chọn rương (nhị) x2, Kim sắc biến thân nhậm tuyển rương x2, Chanh sắc đẹp danh tướng nhậm tuyển chọn rương x2, Chanh nhan sắc danh tướng tranh bị x2

+ 50.000 tệ:Ngọc - Cẩm nang nhậm tuyển chọn rương (nhị) x3, Tinh - Cẩm nang nhậm tuyển rương x3, Kim sắc đẹp mệnh giải pháp nhậm tuyển chọn rương (nhị) x3, Kim sắc hóa thân nhậm tuyển rương x3, Chanh nhan sắc danh tướng mạo nhậm tuyển chọn rương x3, Chanh sắc đẹp danh tướng trang bị x3