ALL THE RAGE LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn vẫn xem: All the rage là gì
Bạn đang xem: All the rage là gì

*

*

*

*Xem thêm: Biệt Thự Nhà Tăm Tre Biệt Thự Châu Âu Bằng Tăm, Cách Làm Nhà Biệt Thự Bằng Tăm Tre

rage /reidʤ/ danh từ cơn thịnh nộ, cơn giận dữto fly inyo a rage: nổi xung, nổi cơn thịnh nộto be in a rage with someone: nổi xung với ai cơn dữ dội (đau...); sự cuồng bạo; sự khốc liệt (của trận đánh đấu...)the rage of the wind: cơn gió dữ dộithe rage of the sea: đại dương động dữ dộithe rage of the battle: trận chiến đấu ác liệt tính mê say mê; sự say mê, sự mê cuồng (cái gì...)to have a rage for hunting: ham mê mê săn bắn kiểu mẫu thịnh hành, kiểu mốt phổ biến, loại hợp thị hiếu; bạn được thiên hạ yêu chuộng một thờiit is all the rage: mẫu đó biến cái mốt thịnh hành thi hứng; xúc cảm mãnh liệt nội động từ nổi cơn thịnh nộ, nổi xung, giận điên lênto rage against (at) someone: nổi xung lên với ai nổi cơn dữ dội (gió, sóng...); hoành hành (bệnh...); ra mắt ác liệt (cuộc chiến đấu...)the wind is raging: gió thổi dữ dộithe sea is raging: đại dương động dữ dộithe battle had been raging for two days: cuộc chiến đấu ra mắt ác liệt trong hai ngàythe cholera is raging: căn bệnh tả sẽ hoành hànhto rage itself out: nguôi dần, lắng xuống, vơi đithe storm has raged itself out: cơn bâo sẽ lắng xuốngLĩnh vực: y họccơn thịnh nộ, cơn gíận dữ
*


rage

Từ điển Collocation

rage noun

1 great anger

ADJ. blind, cold, icy, pure | helpless, impotent burning with impotent rage | pent-up, suppressed

QUANT. fit, burst He punched the wall in a fit of rage.

VERB + RAGE be beside yourself with, be boiling/burning with, be choked with, be filled with, be full of, be purple/red/white with, be rigid/stiff with, be shaking/trembling with, feel, seethe with He glared at me, quite beside himself with rage. ‘How dare you!’ she said, her voice choked with rage. | vent The people vented their rage on government buildings. | control, master He managed khổng lồ master his rage.

RAGE + VERB build up She felt the rage building up inside her. | erupt His rage suddenly erupted. | subside His rage was beginning khổng lồ subside.

PREP. with ~ She was speechless with rage. | ~ at boiling with rage at the unfairness of it all

PHRASES a bellow/cry/roar/shout of rage He gave a roar of rage và punched me in the face. | tears of rage

2 sudden display of great anger

ADJ. blind, terrible, towering | jealous | drunken She smashed up his car in a drunken rage.

VERB + RAGE be in, fly into, get in If something"s too difficult she gets in a rage.

PREP. in a ~ She killed him in a rage of despair. | ~ about He was in a towering rage about his lost watch. | ~ at He flew into a rage at the insult. | ~ of He left in a rage of humiliation.

Từ điển WordNet

n.

a state of extreme anger

she fell into a rage và refused to answer

violent state of the elements

the sea hurled itself in thundering rage against the rocks

v.

be violent; as of fires & stormsfeel intense anger

Rage against the dying of the light!

English Synonym & Antonym Dictionary

rages|raged|ragingsyn.: anger craze delirium excitement fad fashion fit frenzy furor mania passion storm style violenceant.: calm compose


Xem thêm: Chơi Game Chạy Đi Ninja 3 Căng Thẳng Hấp Dẫn, Chay Đi Ninja 2

Nghĩa của từ information, information là gì, từ bỏ điển anh việt y khoa, dịch trực tuyến, online, tra từ, nghĩa giờ đồng hồ việt