Ancol bậc 1 là gì

  -  

Ancol là hồ hết hợp chất hữu cơ vào phân tử có team hiđroxyl –OH liên kết trực tiếp cùng với ngulặng tử cacbon no.*

Ví dụ:

+ CH3OH, CH3CH2OH…

+ CH2 = CH- CH2 – OH…

2. Phân loại:

Cơ STại phân loẠi→

Số lượng đội -OH

Một nhóm OH

đa phần nhóm OH

Gốc hiđrocacbon

( hngơi nghỉ, vòng)

No , mạch hở

a) Ancol no, đối kháng chức, mạch hsống.

Bạn đang xem: Ancol bậc 1 là gì

CnH2n+1OH

e) Ancol no, mạch hlàm việc, đa chức

CnH2n+2-x(OH)x

ko no, mạch hở

b) Ancol ko no, đơn chức, mạch hở(1lk đôi)

CnH2n-1OH

Thơm

c) Ancol thơm, đơn chức.

No (vòng)

d) Ancol vòng no, đối chọi chức.

Trong số những ancol bên trên, có:

Bậc ancol

* Ancol bậc 1: là ancol có đội -OH liên kết với cacbon bậc 1.

* Ancol bậc 2: là ancol tất cả đội -OH links cùng với cacbon bậc 2.

* Ancol bậc 3: là ancol bao gồm nhóm -OH links cùng với cacbon bậc 3.

* Không có ancol bậc 4.

II . ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP:

1. Đồng phân: Có 3 loại:

1. ĐPhường vị trí nhóm chức

ĐPhường rượu tất cả OH

2. ĐP mạch cacbon

3. ĐP. team chức.

ĐP. ete bao gồm –O-

Chỉ xét đồng phân ancol.

Xem thêm: Danh Sách Top Game Haành Động Trên Windows, Game Hành Động

Thí dụ: những đồng phân rượu của C4H9OH là:

CH3 –CH2 – CH2 – CH2OH (1)

CH3–CH2– CH– CH3 (2)

|

OH

CH3–CH– CH– OH (3)

|

CH3

OH

|

CH3–C– CH3 (4)

|

CH3

2.Danh pháp:

a) Tên thông thường:

Qui tắc: Ancol +thương hiệu cội ankyl +ic

Thí dụ:

CH3OH : Ancol metylic

CH3

|

CH3–C– OH Ancol ter - butylic

|

CH3

CH3-CH2-CH-OH Ancol sec-butylic

|

CH3

CH2 = CH–CHOH Ancol alylic

HOCH2 – CH2 OH Etilen glicol ….

CH2OH–CHOH–CH2OH glixerol

b) Tên nắm thế:

Các bước:

* Chọn mạch bao gồm nhiều năm độc nhất chứa OH

* Đánh số máy tự ưu tiên phía có OH gần nhất.

Qui tắc:

Tên hiđrocacbon tương ứng cùng với mạch chính +số chỉ vị trí OH+ OL

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : (SGK).

1) Khái niệm về liên kết hiđro.

- Liên kết giữa ngulặng tử H với một trong những phần điện tích dương của group –OH này Lúc nghỉ ngơi ngay sát nguim tử O sở hữu 1 phần điện tích âm của tập thể nhóm –OH cơ chế tạo thành một links yếu ớt hotline là link hiđro:

Thí dụ:

- Liên kết hiđro giữa những phân tử ancol:

2) Hình ảnh tận hưởng của liên kết hiđro mang lại đặc điểm vật lí.( của ancol)

- Tan các nội địa.

- Có ánh sáng sôi cao hơn nữa các hiđrocacbon có thuộc M cùng với rượu.

IV. ĐIỀU CHẾ:

1. Phương thơm pháp tổng hợp:

+ Anken phù hợp nước ( tất cả xt)

CnH2n + H2O →CnH2n+1 OH

Thí dụ :

C2H4 + H2O → C2H5OH

+ Thuỷ phân dẫn xuất halogen

R-X + NaOH → ROH + NaX

Thí dụ:

CH3Cl + NaOH → CH3OH+ NaCl

2. Pmùi hương pháp sinc hoá: ( SGK)

Từ tinh bột :

(C6H10O5)n + nH2O→ nC6H12O6

Tinc bột Glucozơ

C6H12O6 →2C2H5OH+ 2CO2

V. Ứng dụng

VI. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

- Do phân rất của những liên kết các bội nghịch ứng hoá học tập của ancol xảy ra đa số ở đội chức OH:

Đó là:

* Phản ứng chũm nguyên tử H sinh sống team OH

* Phản ứng thế team OH

* Phản ứng bóc nhóm OH cùng với H trong gốc hiđrocacbon(một số loại H2O).

1. Phản ứng rứa H của nhóm OH:

a) Tính chất tầm thường của ancol:

- Tác dụng với kim loại kiềm ( Na, K)

Tổng quát:

CnH2n+1OH +Na→ CnH2n+1 ONa +1/2H2

- Các ancol + NaOH → số đông không làm phản ứng.

Xem thêm: Share 1000 Acc Lmht Miễn Phí Mới Nhất, Share Acc Lmht 2019

b) Tính chất đặc trưng của glixerol:

Dùng phản bội ứng này để tách biệt ancol solo chức với ancol đa chức (có nhóm OH tức khắc kề).

2C3H5 (OH)3 + Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Màu xanh Đồng (II) glixerat

Màu xanh lam

2. Phản ứng cầm cố nhóm OH:

a) Phản ứng với axit vô cơ:

TQ: R-OH + HA (đặc)→R –A + H2O

b) Phản ứng với ancol (chế tạo ete)

TQ:

R -OH + H -O-R’ →R – O – R’ + H2O

Thí dụ:

C2H5OH+ C2H5OH →C2H5OC2H5 + H2O

3. Phản ứng tách bóc nước: Từ một phân tử rượu (chế tác anken)

Đối cùng với các ancol no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt (đk tương tự): CnH2n +1OH → CnH2n + H2O