Bán Sợi Carbon

  -  

SO VỚI VẢI THỦY TINH, VẢI CARBON CÓ ĐẶC TÍNH NHƯ ĐỘ BỀN CAO, ĐỘ ĐÀN HỒI CAO, NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO, KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT TỐT, CHỐNG LẠI AXIT , CHỐNG ĂN MÒN VƯỢT TRỘI. VẢI CARBON ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CÔNG NGHỆ PREPREG (CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC VẬT LIỆU COMPOSITE BÁN THÀNH PHẨM) CÓ ĐẶC ĐIỂM CỨNG HƠN THÉP, NHẸ HƠN SỢI NHỰA THỦY TINH. TÍNH CHẤT VƯỢT TRỘI HƠN RẤT NHIỀU SO VỚI CÁC LOẠI VẢI SỢI THỦY TINH, VẢI SỢI TRÁNG SILICON VÀ CÁC LOẠI VẢI SỢI CÔNG NGHIỆP KHÁC.

*


Status:Cu00f2n 197 Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6500000,"display_regular_price":6500000,"image":"title":"Boc vai carbon (2)","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-600x292.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-600x292.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-300x146.jpg 300w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-768x373.jpg 768w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-1024x498.jpg 1024w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-370x180.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg 1280w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg","full_src_w":1280,"full_src_h":622,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":292,"image_id":"3558","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":197,"min_qty":1,"price_html":"6,500,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Twill (Vu1ea3i u0111an xu00e9o)

","variation_id":3474,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_vai-carbon":"ban-le-met-1-1m-x-100m-roll-carbon-6k","availability_html":"

Status:Cu00f2n 146 Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":600000,"display_regular_price":600000,"image":"title":"Vu1ea3i Carbon 6k","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-600x429.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-600x429.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-300x214.jpg 300w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-370x264.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k.jpg 700w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k.jpg","full_src_w":700,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Vu1ea3i-Carbon-6k-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":429,"image_id":"3557","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":146,"min_qty":1,"price_html":"600,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Twill (Vu1ea3i u0111an xu00e9o)

","variation_id":3472,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_vai-carbon":"cuon-1-5m-x-20m-240g-m2-carbon-3k-240g","availability_html":"

Status:Cu00f2n đôi mươi Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11500000,"display_regular_price":11500000,"image":"title":"Boc vai carbon (2)","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-600x292.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-600x292.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-300x146.jpg 300w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-768x373.jpg 768w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-1024x498.jpg 1024w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-370x180.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg 1280w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2.jpg","full_src_w":1280,"full_src_h":622,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Boc-vai-carbon-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":292,"image_id":"3558","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":20,"min_qty":1,"price_html":"11,500,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Twill (Vu1ea3i u0111an xu00e9o)

","variation_id":3473,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","attribute_pa_vai-carbon":"ban-le-1m-x-100m-200g-m2-carbon-mau","availability_html":"

Status:Cu00f2n 74 Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":490000,"display_regular_price":490000,"image":"title":"Carbon Fiber (Red)","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-600x801.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-600x801.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-225x300.jpg 225w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-370x494.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red.jpg 719w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red.jpg","full_src_w":719,"full_src_h":960,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Red-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":"3554","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":74,"min_qty":1,"price_html":"490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Twill (Vu1ea3i u0111an xu00e9o)

","variation_id":3470,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_vai-carbon":"ban-le-1m-x-100m-200g-m2-carbon-mau","availability_html":"

Status:Cu00f2n 97 Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":490000,"display_regular_price":490000,"image":"title":"Carbon Fiber (Yellow)","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-600x449.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-600x449.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-300x225.jpg 300w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-768x575.jpg 768w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-370x277.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow.jpg 960w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow.jpg","full_src_w":960,"full_src_h":719,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Yellow-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":449,"image_id":"3555","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":97,"min_qty":1,"price_html":"490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Twill (Vu1ea3i u0111an xu00e9o)

","variation_id":3469,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-duong","attribute_pa_vai-carbon":"ban-le-1m-x-100m-200g-m2-carbon-mau","availability_html":"

Status:Cu00f2n 65 Su1ea3n Phu1ea9m

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":490000,"display_regular_price":490000,"image":"title":"Carbon Fiber (Blue)","caption":"","url":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue.jpg","alt":"","src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-600x801.jpg","srcset":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-600x801.jpg 600w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-225x300.jpg 225w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-370x494.jpg 370w, https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue.jpg 719w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue.jpg","full_src_w":719,"full_src_h":960,"gallery_thumbnail_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cdn.shortpixel.ai/spai/q_lossy+ret_img/https://binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2019/08/Carbon-Fiber-Blue-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":801,"image_id":"3553","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":65,"min_qty":1,"price_html":"490,000VNu0110","sku":"","variation_description":"

Plain (Vu1ea3i tru01a1n)

","variation_id":3468,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">" data-spai-egr="1">
màu Sắc:
tăng like fanpage