Đế Thích

  -  

- Bạch Phật! Đức Đế Thích là 1 vị Hoàng Đế của Chư Thiên mà lại Phật được thấy chăng?

- Này MAHALI! Như Lai đã thấy.

Bạn đang xem: đế thích

- Bạch Phật! Đã thấy hình đảm bảo chăng? bởi vì Đế say mê là chúa Chư Thiên rất nặng nề thấy được.

- Này MAHALI! Đức Đế Thích và pháp làm cho thành Đế Thích, Như Lai cũng biết. Này MAHALI! Đức Đế phù hợp chúa của Chư Thiên, thuở còn là người, danh là MAGHAMANABA, nên người ta gọi là “MAGHAVA”. Này MAHALI! Đế đam mê chúa của Chư Thiên được cha thí trong kiếp trước nên được gọi là “PURINDADO”. Chi phí kiếp được thiết kế người tía thí bằng cách tôn kính, nên được gọi là “SAKKO”, có tạo vị trí ngụ nhằm thí nên được gọi là “VASAVO”. Đức Đế mê thích chúa của Chư Thiên nghĩ mang lại nhân quả một đợt thì thấu mang đến ngàn chuyện nên gọi là “SAHASSAKKHO”, Đức Đế đam mê là chúa của Chư Thiên có bà xã là nàng SUJATA mới gọi là SUJAMPATI. Đức Đế Thích lớn hơn Chư Thiên trên cõi Đao Lợi Cung nên gọi là “DEVANAMINADO”. Đức Đế đam mê khi sinh hoạt cõi tín đồ đã cố gắng tạo 7 nhân lành bắt đầu được là Vua Đế Thích.

BẢY NHÂN LÀNH ĐÓ LÀ:

1. Được phụng sự Mẹ thân phụ đến trọn đời.

2. Tôn thờ bậc trưởng thượng trong họ cho trọn đời.

3. Là fan nói lời du dương cho trọn đời.

4. Là tín đồ không thốt lời chửi mắng mang đến trọn đời.

5. Sửa trị câu hỏi nhà không keo dán kiết, sẵn lòng tía thí, tất cả tâm ham mê trong sự tế bần, cung cấp cô, chăm sóc lão cho trọn đời.

6. Là bạn chỉ thốt đều lời thật thà đến trọn đời.

7. Là tín đồ không oán thù giận mang đến trọn đời (đè nén sảnh hận mau lẹ).

Này MAHALI! Đó là 7 nhân của Đức Đế Thích, thuở còn là một người MAGHAMANABA.

Đức Vua LICCHAVI hy vọng được nghe chuyện Đức Đế Thích cho rộng thêm bắt buộc bạch hỏi:

- Bạch Phật! Đức Đế Thích thực hành thế nào?

Này MAHALI! Đại vương vãi hãy nắm lắng nghe: “Trong thời thừa khứ bao gồm một khu vực thuộc MAGADHA, có một bạn teen danh là MAGHAMANABA trên ACALGAMA. Khi đi làm công việc thì chân quét vết mờ do bụi nơi chỗ mình đứng, tạo nên đáng vui mê thích rồi new đứng. Có tín đồ đến xô MAGHAMANABA cũng không giận, đi làm việc nơi không giống cho đáng vui thích rồi đứng. Tất cả kẻ xô thoát ra khỏi rồi giành đứng tại nơi đó nữa. MAGHAMANABA cũng không buồn, đi cho nơi khác cũng quét những vết bụi rồi đứng vẫn bị người đến xô ra, giành đứng bởi vậy nữa. MAGHAMANABA mới nghĩ rằng: những người ấy được vui rồi, ta yêu cầu tính có tác dụng phước để hưởng hạnh phúc. Sáng sủa sớm y ráng lấy cuốc đi làm việc sân, (bằng sảnh đập lúa) cho đáng vui thích, kẻ không giống cũng mang đến giành đứng tại khu vực đó nữa, vừa đến mùa rét mướt MAGHAMANABA đốt lửa cho hồ hết kẻ ấy, đến mùa nóng thì thí nước, MAGHAMANABA new nghĩ nữa rằng: Lệ thường chỗ đang vui mừng thích là có tác dụng cho số đông vừa lòng, vậy từ đây mình nên đắp mặt đường cho bằng phẳng, rồi thoát ra khỏi nhà, đắp đường, đốn cây, bứng nơi bắt đầu nào bắt buộc bứng, xong, rước liệng bỏ. Lúc ấy có bạn đi đến gặp mặt bèn hỏi rằng: Ngươi làm để gia công gì?

- bạn tôi! Ta làm cho đường lên trời của ta.

- như vậy tôi cũng làm bạn với ông.

- Ờ, đúng rồi, bạn ôi! Cõi trời hằng là nơi ưa thích ưng ý của quần chúng. Lần lần có đến tất cả 33 bạn bạn hữu như vậy đồng nhau cầm cuốc đi làm đường cho cân đối xa được 2 vày tuần.

Khi ông Lý trưởng thấy những người dân làm như thế bèn suy nghĩ rằng: Họ có tác dụng những vấn đề không đáng có tác dụng nếu họ lấy cá, thịt tuyệt rượu đến ăn uống thì mình có thể chung sức với họ. Nghĩ về xong, y bèn đến gọi đa số kẻ ấy mang lại hỏi rằng: những ngươi thao tác làm việc gì đấy?

- Thưa, cửa hàng chúng tôi đắp đường đi lên trời.

- Lệ thường, tín đồ tại gia không nên làm như vậy, đề xuất tìm thịt, cá rồi nhà hàng với rượu, ngừng làm công việc khác mới đề xuất (những bạn kia lắc đầu lời ông Lý trưởng). Cho dù ông thêm lời cũng vô ích. Ông Lý trưởng phân phát sân, bèn suy nghĩ rằng: Ta sẽ có tác dụng hại lũ này bắt đầu được, rồi mang lại tâu với Đức Vua rằng: “Tâu lệnh Hoàng Thượng! Tôi thấy kẻ chiếm rủ nhau từng bọn”, Đức Vua phán rằng: “Ngươi đi bắt đàn cướp ấy rước nạp đến trẫm”. Ông Lý trưởng ngay tức thì tuân lệnh Vua: Bắt đàn MAGHAMANABA lấy nạp.

Đức Vua chưa được quan sát, phán rằng: Hãy mang đến voi giẫm đạp chúng đi.

Khi ấy, MAGHAMANABA khuyên những thanh niên rằng: “Bạn ôi! Trừ phi lòng có nhân ra thì họ chẳng tất cả chi để dựa dẫm được. Chúng ta không nên ân oán giận ai, hãy niệm với rãi tâm bác ái đến nhà Vua, đến ông Lý trưởng, cho voi vẫn giẫm đánh đấm đến bao gồm mình ta nữa”.

Các giới trẻ đều hành theo. Khi ấy, voi không dám vào gần, do quyền lực của pháp bác bỏ ái.

Đức Vua nghe chuyện ấy new phán rằng: “Voi thấy nhiều người dân nên không đủ can đảm giẫm. Các ngươi hãy rước chiếu đệm đậy trùm chúng lại, rồi sẽ mang đến voi giẫm”. Khi đã che trùm chúng rồi, voi đã không dám lại gần ngoài ra tránh xa hơn.

Đức Vua được nghe vậy nên nghĩ rằng chắc bao gồm cảnh ngộ và triệu chứng gì lâm đề xuất trong lũ này, rồi Ngài mang lại đòi vào, nhưng phán hỏi: những ngươi tất cả điều chi mong tâu cùng với trẫm chăng? Trẫm tất cả nghe rằng bầy ngươi là người cướp trãi đường đi trong rừng cần chăng?

- Tâu, ai tâu cùng với lệnh bệ hạ như vậy?

- fan Lý trưởng tâu cùng với trẫm.

- shop chúng tôi chẳng phải là người cướp, công ty chúng tôi đang làm đường lên chầu trời cho chúng tôi. Song, ông Lý trưởng dạy chúng tôi làm rất nhiều pháp ác. Khi cửa hàng chúng tôi không theo đúng thì y mong hại chúng tôi, nên oán giận rồi đặt chuyện để đổ tội cho tất cả những người ta như thế.

Được nghe qua lời tâu biện bạch của các thanh niên ấy, bên Vua hoan hỷ phải phán rằng: “Loài thú mà còn biết việc phải của những ngươi, phương chi, ta là tín đồ mà không bằng thú giỏi sao, xin những ngươi hãy xá lỗi mang lại ta”. Phán rồi, Đức Vua đến vợ ông xã ông Lý trưởng với cả gia đình làm quân lính của các thanh niên đó.

Đức Vua cũng thí voi trắng để triển khai vật vận tải. Rộng nữa, Ngài chỉ định ban thưởng cả xóm làng đó đến nhóm MAGHAMANABA sử dụng theo sở thích.

Nhóm MAGHAMANABA phát trung khu hoan hỷ rằng: Họ đang thấy rõ quả phúc trong kiếp này, rồi họ sắp đặt để tiến hành công việc của mình bằng phương pháp làm phước thêm bội phần.

Tạo Phước xá nhằm giải lao mang đến đại chúng, trên nơi bửa tư đường. Rồi họ hotline thợ mộc đến thi công lập ra Phước xá, cơ mà không thừa nhận thanh nữ công tác vào việc tạo Phước xá, vì không có bất kì ai vừa lòng mặt hàng phụ nữ.

Xem thêm: Review Sách Sword Art Online Các Cuốn Sách Sword Art Online 001

Trong công ty MAGHAMANABA gồm 4 đàn bà đều là vk y, 4 cô gái này là: SUDHAMMA, SUDANTA, SUCITRA và SUJATA. Trong 4 nàng, bạn nữ SUDHAMMA gồm tình riêng với thợ mộc xin cho được làm lớn trong Phước xá ấy. Thợ mộc đồng ý, rồi rước cây phơi khô đẻo thành các hình đầu rắn, xong, xung khắc chữ Phước xá này thương hiệu là: “SUDHAMMA” dành riêng sẵn.

Khi thợ tạo nên xong, mang lại ngày treo hiệu thợ nói rằng: “Ôi! Tôi quên vật quan trọng rồi”. Những vị thanh niên bèn hỏi:

- Quên loại chi?

- bảng hiệu Phước xá.

- Này thợ, chúng tôi xin anh có tác dụng dùm vội gấp.

- hiện giờ không thể làm cho kịp, bọn họ sẽ đi tìm kiếm hiệu đã có tác dụng sẵn.

- bây giờ ta bắt buộc làm gắng nào?

- Nếu có bảng hiệu mà người ta làm sẵn để bán thì cần tìm mua.

Khi những thanh niên đi tìm thì chạm chán bảng hiệu tại nhà hàng quán ăn SUDHAMMA rồi xin cài đặt với bất kể giá nào, mà lại cũng ko được.

Nàng SUDHAMMA đáp rằng: “Nếu những ông mang đến tôi hùn phước trong Phước xá, thì tôi sẵn lòng biếu”.

- công ty chúng tôi không vượt nhận phụ nữ hùn phước.

Khi ấy, thợ mộc thưa rằng: “Các ông nói gắng nào? quanh đó Trời Phạm Thiên ra, thì không nơi nào là vắng ngắt phụ nữ, xin các ông quá nhận bảng biển này đi, thì công việc của họ mới hoàn thành được”.

Các giới trẻ ấy phần nhiều tán thành, rồi cần sử dụng bảng hiệu đem lại gắn vào Phước xá mang lại thành tựu. Rồi phân tách Phước xá ra làm 3 phần.

1. Phần dành cho dưỡng lão viện.

2. Phần giành cho kẻ nghèo đói.

3. Phần giành cho bệnh nhân ở.

Tất cả 33 người đó để 33 bộ ván ngựa và đến thợ mộc biết rằng: lúc có người đến ngồi trên ván ngựa của người nào rồi; chủ nhân ván chiến mã ấy bắt buộc làm tròn trách nhiệm trông nom cho họ vừa đủ vật yêu cầu thiết. Thông thường quanh Phước xá có trồng cây đuối mẻ, gồm chỗ ngồi nghỉ mát mang đến khách ngoạn thưởng.

Những kẻ nào mang đến Phước xá cũng thấy bảng biển “Phước xá SUDHAMMA” tạo cho danh hiệu của 33 bạn trẻ không rõ rệt. Chị em SUDANTA suy nghĩ rằng: “Họ ko cho đàn ta hùn phước. Phần thiếu nữ SUDHAMMA được thiết kế phước bằng phương pháp làm bảng biển vì nữ giới sáng trí, vậy ta phải làm núm nào?”.

Nàng lại nghĩ: phần lớn khách chu du vào mang lại Phước xá cần có nước uống, nước tắm, gắng thì ta cho người đào hồ nước sen”. Còn người vợ SUCITARA nghĩ rằng: “Những khác nước ngoài đến Phước xá được uống nước cùng tắm. Lúc đi, bọn họ thích dùng hoa nhằm trang sức, vậy ta yêu cầu trồng hoa”. Rồi nàng cho tất cả những người lập sân vườn hoa đủ một số loại tại thông thường quanh Phước xá.

Phần người vợ SUJATA thì tính rằng: Ta là đàn bà nhà cậu của MAGHAMANABA và cũng là bà xã của y nữa. MAGHAMANABA làm cũng giống như ta làm, ta làm cũng như MAGHAMANABA làm.

Rồi thiếu phụ chả thao tác gì cả, chỉ trong nhà lo trang điểm thôi. Về MAGHAMANABA, Ông còn thực hành thực tế 7 pháp nữa là:

1. Phụng sự người mẹ cha.

2. Thong thả các bậc trưởng thượng trong họ.

3. Nói lời ngay lập tức thật.

4. Ko thốt lời bất nhã.

5. Ko nói lời phân tách rẽ.

6. Hằng diệt trừ sự keo dán kiết.

7. Đè nén lòng oán thù hận.

*

Ban cúng Vua Đế ưng ý - Tượng đá cổ khoảng chừng 500 tuổi

(Chùa Tây Trúc - Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Vì thế, mới gồm lời mệnh danh rằng: “Chư Thiên cõi Đao Lợi Cung là hạng phụng sự chị em cha, từ bỏ tốn so với bậc trưởng thượng trong họ, nói lời du dương, không thốt lời phân chia rẽ, hằng vệ sinh sự bủn xỉn, nói lời ngay thật, đè nén tâm oán giận là bậc Thiện trí thức”. Sau khi lâm chung, nhóm MAGHAMANABA được sanh có tác dụng Vua trên cõi Đao Lợi Thiên Cung, những chúng ta của MAGHAMANABA cũng khá được lên trời cùng nhau, anh thợ mộc được là vị trời VISSUKAMMADEVAPUTTA.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Interplay Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trong thuở ấy, những A Tu La trên Đao Lợi Thiên Cung đồng nhau dự bị, do biết rằng sẽ sở hữu Chư Thiên bắt đầu sanh lên. Vua SAKKA (Đế Thích) ra lệnh quán triệt vị như thế nào trong nhóm uống rượu. A Tu La số đông uống say mê. Vua Đế phù hợp ra thông tư bắt A Tu La liệng xuống biển. Lúc ấy những cung điện A Tu La vạc sanh bên dưới núi Tu Di Sơn, bởi phước báo của họ. Đồng thời, lúc đó kinh đô Trời được call là Đao Lợi Cung, rộng lâu năm muôn vì chưng tuần cũng phân phát sanh. Khoảng tầm đường vào và ra cửa kinh đô bên hướng phía đông tây 1 bởi tuần, khoảng tầm vào ra bên phía nam và bắc cũng 1 vị tuần. Kinh kì đó gồm 1.000 cửa, chung quanh trang hoàng bằng vườn cây hoa với ao sen. Giữa khiếp đô có điện đúng thương hiệu VEJAYANTA cao 700 vì tuần, bởi 7 báu, tất cả cột cờ cao 300 bởi vì tuần, sinh lên nơi trung vai trung phong kinh đô. Vày sự tạo ra Phước xá, có cả lá cờ hiệu bởi ngọc ma ni, trên cột cờ xây bởi 7 báu; thiết yếu điện cao 1.000 do tuần bởi 7 báu số đông phát sanh vì sự thí Phước xá. Tất cả loại cây mẫu mã như cây mặc dù to, tất cả lớp gồm từng, call là cây PARICHATTAKA chu vi được 300 vị tuần vị phước trồng cây. Bao gồm bảo tọa color vàng bằng đá (PANDUKAMBALASILA) dài 60 vì chưng tuần, ngang 50 vày tuần, dày 15 vị tuần phạt sanh tại gốc cây PARICHATTAKA vì chưng phước báo tạo nên ván ngựa.

*