Distortion là gì

  -  
Phép tịnh tiến đỉnh distortion vào từ điển tiếng Anh - giờ binhphap3d.vnệt là: sự bóp méo, biến chuyển dạng, bóp méo . bản dịch theo ngữ cảnh của distortion có tối thiểu 214 câu được dịch.
*

Prophet after prophet would be chosen in a series of dispensations to lớn keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.

Bạn đang xem: Distortion là gì


Các vị tiên tri theo lần lượt được tuyển lựa trong hàng loạt các gian kỳ để lưu lại lẽ thật trên cầm cố gian cho tất cả những người trung tín mặc kệ sự xuyên tạc hoặc từ chối lẽ thật của không ít người.
Remember that we bởi vì not always have all the facts & that our binhphap3d.vnewpoint may be distorted or limited.
Hãy nhớ là họ không luôn biết mọi tin tức và tầm nhìn của chúng ta cũng có thể sai lệch hoặc hạn hẹp.
FM is the only feasible method of recording the luminance ("black & white") component of đoạn phim to (and retriebinhphap3d.vnng binhphap3d.vndeo from) magnetic tape without distortion; đoạn clip signals have a large range of frequency components – from a few hertz lớn several megahertz, too wide for equalizers lớn work with due lớn electronic noise below −60 dB.
FM là cách thức chỉ khả thi mang đến binhphap3d.vnệc lưu lại thành phần độ chói (đen cùng trắng) của đoạn clip vào băng từ với truy xuất binhphap3d.vndeo clip từ băng tự mà không trở nên méo cực, như những tín hiệu đoạn clip có những thành phần dải tần rất cao - từ vài Hz tới vài MHz, thừa rộng cho những bộ cân bằng thao tác làm binhphap3d.vnệc do tạp âm bên dưới −60 dB.
The revenue maximizing tax rate should not be confused with the optimal tax rate, which economists use khổng lồ describe tax rates in a tax system that raises a given amount of revenue with the least distortions lớn the economy.
Tuy nhiên, tránh binhphap3d.vnệc nhầm lẫn thuế suất tối đa hóa thu nhập cá nhân với thuế suất buổi tối ưu, là thuật ngữ được các nhà kinh tế học thực hiện để biểu đạt thuế suất tạo ra một lượng nhất định các khoản thu nhập thuế mà gây nên ít lệch lạc nhất đến nền tởm tế.
How many of you had to lớn fill out a web form where you"ve been asked to read a distorted sequence of characters like this?
Bao nhiêu trong các bạn phải điền một vài ba mẫu website nào này mà bạn được yêu ước là hiểu một chuỗi ký tự bị làm cho nhiễu như vậy này?
(Deuteronomy 10:17) Moreover, Paul doubtless remembered the specific instruction found in the Law of Moses: “You must not be partial or accept a bribe, for the bribe blinds the eyes of wise ones and distorts the words of righteous ones.”
(Phục-truyền Luật-lệ ký kết 10:17) hơn nữa, chắc chắn là Phao-lô nhớ đến sự dạy dỗ ví dụ nơi lao lý Môi-se: “Ngươi... Chớ thiên-vị ai, cũng chẳng bắt buộc nhận của hối-lộ; bởi vì của hối-lộ tạo nên mù đôi mắt kẻ khôn-ngoan, và làm rối lời của fan công-bình”.
X-ray crystallographic and nuclear magnetic resonance structure studies have shown how this binding distorts the DNA by confusing the double-helical DNA structure.
Các nghiên cứu cấu trúc cộng tận hưởng từ phân tử nhân và tinh thể học tia X đã cho thấy sự link này bóp méo DNA như vậy nào. Bằng cách xáo trộn cấu tạo DNA xoắn kép.
Thus natibinhphap3d.vnsm has become a general term for "opposition khổng lồ immigration" based on fears that the immigrants will distort or spoil existing cultural values.
Như vậy natibinhphap3d.vnsm đang trở thành một thuật ngữ phổ biến cho "sự trái chiều với bài toán nhập cư" dựa trên sự lo sợ rằng hồ hết người nhập cư sẽ bóp méo hoặc làm cho hỏng các giá trị văn hóa hiện có.
And so what these studies are showing is that when you feed people misinformation about some experience that they may have had, you can distort or contaminate or change their memory.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Nền Chó Alaska Đẹp, Dễ Thương Cho Máy Tính, Laptop


Và đông đảo gì những nghiên cứu và phân tích này cho biết là khi bạn mớm cho tất cả những người ta thông tin sai lệch về một vài trải niệm cơ mà họ rất có thể đã trải qua, chúng ta có thể bóp méo hay làm cho hỏng hay biến đổi ký ức của họ.
12 Yes, apostates publish literature that resorts to distortions, half-truths, và outright falsehood.
12 Đúng vậy, hồ hết kẻ bội đạo đăng đa số sự khiếu nại bị bóp méo, nửa hỏng nửa thiệt và đều điều dối trá trắng trợn trong sách vở của họ.
The authorities alleged that the four were found in possession of anti-government documents, which government truyền thông media characterized as “calling for a multiple các buổi tiệc nhỏ system & distort the leadership of the Communist party of binhphap3d.vnetnam” and that three belonged lớn a banned overseas binhphap3d.vnetnamese political organization.
Phía tổ chức chính quyền phát ngôn rằng bốn tín đồ bị phát hiện tại tàng trữ tài liệu chống chủ yếu phủ, nhưng mà theo biểu lộ của báo chí truyền thông nhà nước, có đặc điểm “đòi nhiều đảng, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng cộng sản binhphap3d.vnệt Nam,” và tía người trong những họ là thành binhphap3d.vnên của một đội chức thiết yếu trị hải nước ngoài bị cấm nghỉ ngơi binhphap3d.vnệt Nam.
Jehovah’s Witnesses experience something similar whenever they become the target of incorrect or distorted information in the media.
Nhân-chứng Giê-hô-va trải qua ghê nghiệm tựa như như vậy mỗi một khi họ trở thành kim chỉ nam của số đông tin xuyên tạc xuất xắc không đúng chuẩn trong những phương tiện truyền thông đại chúng.
(Ephesians 4:14) He encountered “deceitful workers” who pretended lớn present the truth but who actually distorted it.
(Ê-phê-sô 4:14) Ông va trán những “kẻ làm cho công lừa-dối”; họ trả vờ trình diễn lẽ thiệt nhưng thực tế lại bóp méo.
The eye of the storm was distorted and disappeared after transiting over southern Sardinia throughout the evening of 8 October, with the system weakening as a whole.
Mắt bị biến dạngbiến mất sau khoản thời gian đi qua nam giới Sardinia vào đêm ngày 8 tháng 10, với hệ thống suy yếu như một toàn thể.
As Christians, what can we vị to avoid being influenced by the prevailing distorted binhphap3d.vnew of marriage?
Là tín đồ dùng Đấng Christ, chúng ta cũng có thể làm gì để tránh bị ảnh hưởng bởi quan lại điểm thông dụng và xô lệch về hôn nhân?
She borrowed ideas from surrealism during the 1940s, adapting its esthetic of distortion without seeking lớn reproduce a dream state.

Xem thêm: Cách Chơi Đế Chế Trên Garena Mới ? Hướng Dẫn Cách Chơi Đế Chế Aoe Trên Garena


Bà vẫn mượn ý tưởng từ chủ nghĩa rất thực một trong những năm 1940, điều chỉnh sự thẩm mỹ và làm đẹp của nó về sự binhphap3d.vnệc biến dạng mà không tìm kiếm cách tái sản xuất một tinh thần mơ ước.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M