ĐỌC TRUYỆN BAD LUCK

  -  

Là bộ truyện tranh được đọc các nhất bên trên binhphap3d.vn, một trong những tác phẩm truyện tranh nước ta có lượng fan phần đông và hùng hậu hàng đầu hiện nay.

Thông tin sản phẩm

Gồm 13 chương của Bad Luck, được sửa đổi và nâng cấp.Cuốn sách dày 244 trang.Kích thước: 14.5 x 20.5 cm.
Hết sản phẩm
78,000₫","sku":"bl-4-phothong","variation_description":"","variation_id":355539,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1"},"attributes":"attribute_pa_phien-ban":"chi-sach-ban-dac-biet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":118000,"display_regular_price":118000,"image":"title":"badluckvol4_1","caption":"","url":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":192,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"118,000₫","sku":"bl-4-dacbiet-chisach","variation_description":"","variation_id":355536,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"sach-ban-dac-biet-va-standee","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"badluckvol4_1","caption":"","url":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","alt":"","src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.binhphap3d.vn/wp-content/uploads/2021/01/14183451/badluckvol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":192,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":false,"min_qty":"1","price_html":"200,000₫","sku":"bl-4-dacbiet-sachvastandee","variation_description":"","variation_id":355537,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"no","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","max_value":false,"min_value":"1","input_value":"1","step":"1","quantity":"1">">
Choose an optionChỉ sách bạn dạng đặc biệtPhổ thôngSách bạn dạng đặc biệt với standee
tăng like fanpage | RICH888VN