ECOLOGICAL FOOTPRINT LÀ GÌ

  -  
the effect that a person, company, activity, etc. has on the environment, for example the amount of natural resources that they use và the amount of harmful gases that they produce:


Bạn đang xem: Ecological footprint là gì

Every organization should work towards a zero environmental footprint by conserving, restoring, & replacing the natural resources used in its operations.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú binhphap3d.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


*

(of a business or other organization) to lớn pay for someone lớn vị something or for something to lớn happen

Về vấn đề này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Lịch Thi Đấu Gpl Mùa Hè 2017, Lich Gpl:Lịch Thi Đấu Gpl All

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhphap3d.vn English binhphap3d.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語