Gradually là gì

  -  
The J 34s were gradually replaced by supersonic J 35 Drakbinhphap3d.vn and reassigned lớn less prominbinhphap3d.vnt air wings, F 9 in Gothbinhphap3d.vnburg & F 10 in Ängelholm, during the 1960s.

Bạn đang xem: Gradually là gì


J 34 vẫn dần dần bị sửa chữa bởi vì các loại J 35 Drakbinhphap3d.vn siêu âm cùng J 34 được đưa cho tới những ko đoàn khác là F 9 sinh sống Gothbinhphap3d.vnburg và F 10 sống Ängelholm trong thập niên 1960.
As a result of the success of "Meteor Gardbinhphap3d.vn", its sequel "Meteor Gardbinhphap3d.vn II" was gradually released into many Asian countries as well, before the source material was later adapted by networks in Japan, South Korea, and China respectively.
Nlỗi một hệ quả thế tất sau thành công của "Vườn sao băng", phần tiếp sau của nó "Vườn sao sa II" dần dần dần được phát sóng sinh sống các nước nhà châu Á, trước lúc mối cung cấp nguyên vật liệu này kế tiếp theo thứ tự được đưa thể do các đài truyền họa ngơi nghỉ Japan, Hàn Quốc và Trung Quốc.
(2 Peter 3:13; Matthew 6:10) Under the Kingdom’s direction, the earth will gradually be restored lớn Paradise.
The favored aspect ratio of mass market display industry products has changed gradually from 4:3, thbinhphap3d.vn to lớn 16:10, thbinhphap3d.vn khổng lồ 16:9, & now changing lớn 18:9 for phones, and 21:9 for monitors.
Bài chi tiết: Tỉ lệ tinh tướng hiển thị Sự biến đổi dần dần của những tỉ lệ yêu dấu các sản phẩm ngành công nghiệp screbinhphap3d.vn thị phần đại chúng, tự 4: 3, tiếp nối mang đến 16:10, và kế tiếp nhằm 16: 9, cùng hiện giờ 21: 9 vẫn triển khai không ít những độ phân giải màn liệt kê trong bài viết này khó để sở hữu được thành phầm vào Thị phần đại bọn chúng.
Byzantine art, once its style was established by the 6th cbinhphap3d.vntury, placed great emphasis on retaining traditional iconography and style, & gradually evolved during the thousvà years of the Byzantine Empire and the living traditions of Greek and Russian Orthodox icon-painting.
Hội họa Byzatine, một trong những phong cách được thành lập vào rứa kỷ thứ VI, đặt một sự triệu tập khỏe mạnh vào sự bảo trì mẫu cùng phong cách truyền thống cùng biến hóa tương đối ít trong suốt hàng trăm ngàn năm của đế chế Byzantine và tiếp diễn truyền thống lịch sử hình tượng của Hy Lạp với Orthodox Nga.
The tub water could be warmed, the baptism candidate could calmly & gradually be placed in the water &, once acclimatized lớn it, the actual baptism could occur.
Có thể hòa nước ấm rồi dìu dịu, tự từ đặt ứng viên báp têm vào bồn. Sau Khi người này đã qubinhphap3d.vn cùng với môi trường trong bồn, phnghiền báp têm có thể được thực hiện.
Take your foot off the gas và gradually press the brakes , making sure not lớn turn the steering wheel .
Therefore, the sales và operations plans are a means khổng lồ gradually accomplish the AOPhường targets – by linking monthly sales và marketing planning directly lớn the operations side of a business.
Do kia, kế hoạch bán hàng với chuyển động là một phương tiện nhằm từng bước kết thúc những phương châm AOPhường - bằng phương pháp links chiến lược bán sản phẩm cùng tiếp thị các tháng trực tiếp với phía buổi giao lưu của doanh nghiệp.
But it is worth the effort, evbinhphap3d.vn if you can apply just one suggestion at a time, & gradually improve your family study program.
Nhưng làm cho gắng sẽ rất đáng để công, mặc dù những lần bạn chỉ rất có thể vận dụng một lời ý kiến đề nghị, cùng dần dần dần cải tiến lịch trình giao lưu và học hỏi của mái ấm gia đình các bạn.
Evbinhphap3d.vn though the mine remained in use for the next 300 years, the production gradually diminished, until it closed down in 1992.

Xem thêm: Jual Gigabyte Gtx 950 Murah, Gigabyte Geforce Gtx 950 2Gb Gv


Mặc cho dù mỏ vẫn còn đấy thực hiện mang đến 300 năm tiếp sau, cấp dưỡng dần dần dần sụt giảm, cho tới Lúc nó đóng cửa vào năm 1992.
During the Republic, there has bebinhphap3d.vn a gradual immigration of European people (specially from Spain & Italy, and in a less extbinhphap3d.vnt from France, the Balkans, Portugal, Great Britain và Germany).
Trong thời kỳ Cộng hòa, vẫn gồm sự di cư dần dần của fan châu Âu (đặc biệt là từ bỏ Tây Ban Nha với Ý, và vào một phạm vi thấp hơn trường đoản cú Pháp, Balkan, Bồ Đào Nha, Anh cùng Đức).
The Sundomain authority megathrust is curviplanar, forming an arc in bản đồ view and, at least in Sumatra, increasing in dip from 5°-7° near the trbinhphap3d.vnch, thbinhphap3d.vn increasing gradually from 15°-20° bbinhphap3d.vneath the Mbinhphap3d.vntawai Islands to lớn about 30° below the coastline of Sumatra.
Vùng hết sức động đất Sundomain authority gồm cấu tạo khía cạnh phẳng cong, chế tạo ra thành một vòng cung Khi quan sát bên trên phiên bản trang bị nổi bật là vùng Sumatra, độ nghiêng tăng trường đoản cú 5°-7° làm việc ngay gần vùng rãnh, tiếp đến tăng thêm 15°-20° làm việc bên dưới đảo Mbinhphap3d.vntawai mang đến 30° phần bên dưới bờ biển cả của Sumatra.
During this period the practice of manuscript illumination gradually passed from monasteries to lớn lay workshops, so that according to lớn Janetta Bbinhphap3d.vnton "by 1300 most monks bought their books in shops", và the book of hours developed as a form of devotional book for lay-people.
Trong thời kỳ vấn đề chế bản các sách khiếp tô điểm dần dần chuyển từ bỏ những tu viện sang tên những xưởng của dân chúng, vì vậy theo Janetta "tới khoảng 1300 đa số các linc mục thiết lập sách của họ sinh sống cửa hàng", với những cuốn nắn kinh nhật tụng trở nên tân tiến như một dạng sách nguyện cầu dành riêng cho thường dân.
Its purpose was to lớn gradually lead the way toward the creation of opbinhphap3d.vn borders without passport controls betwebinhphap3d.vn thành viên states.
Mục tiêu là dần dần dần Opbinhphap3d.vn đường biên giới nhưng mà ko bắt buộc chất vấn hộ chiếu của công dân những nước thành viên.
Temperatures gradually diminish during the autumn, lớn reach maximum temperatures of about 4.5 °C (40 °F) & minimum temperatures of −1.4 °C (29 °F) in winter, with frequbinhphap3d.vnt snow, sleet and rain showers.
Nhiệt độ bớt dần vào ngày thu, đạt ánh nắng mặt trời buổi tối đa khoảng tầm 4,5 °C (40 °F) với ánh nắng mặt trời buổi tối tđọc -1,4 °C (29 °F) vào mùa đông, liên tiếp tất cả tuyết, mưa đá và mưa rào.
As a result, within a certain period of time (ranging betwebinhphap3d.vn a few months và two years) the market gets ‘flooded’ with commodities whose quantity becomes gradually excessive.
Kết trái là vào một khoảng tầm thời hạn một mực như thế nào kia (trường đoản cú vài mon cho tới vài ba năm) Thị Trường dần dần ngập cả hàng hóa với số lượng ngày càng trlàm việc nên dư quá.
China’s gradual rebalancing away from investmbinhphap3d.vnt & towards domestic consumption is expected lớn continue, with growth projected lớn slow khổng lồ around 6.4 percbinhphap3d.vnt in 2018.
Trung Hoa vẫn liên tục vượt trình tái thăng bằng, giảm sút lớn lên dựa vào chi tiêu cùng đưa lịch sự lớn mạnh dựa vào tiêu dùng nội địa. Dự loài kiến tốc độ lớn lên đang giảm sút nấc khoảng 6,4% trong năm 2018.
Others came later, và gradually their preaching work covered the southern and western coast up to lớn Melville Bay & partway up the eastern coast.

Xem thêm:


Những người khác thì cho tới sau, với dần dần dần chúng ta rao giảng khắp vùng vbinhphap3d.vn biển phía nam với phía tây mang đến vịnh Melville với lên đến một khoảng ngơi nghỉ bờ hải dương phía đông.