Herald là gì

  -  
Reporters Without Borders reported that Orobosa Omo-Ojo, the quảng cáo online of the Lagos-based Nigerian Midwest Herald, was arrested on Stella Obasanjo"s orders on 2 May 2005 và taken khổng lồ Akure prison.

Bạn đang xem: Herald là gì


Phóng binhphap3d.vnên ko biên giới báo cáo rằng Orobosa Omo-Ojo, nhà xuất bản của Lagos-based Nigerian Midwest Herald, đã bị bắt duy trì theo lệnh của Stella Obasanjo vào ngày 2 tháng 5 năm 2005 cùng bị mang lại nhà tội nhân Akure.
"From tomato paste to lớn Doritos: Rigoletto aria a popular refrain" by Carrie Seidman, Sarasota Herald-Tribune, 18 October 2012 Stan Hey (21 April 2006).
38. ^ "From tomato paste to lớn Doritos: Rigoletto aria a popular refrain" by Carrie Seidman, Sarasota Herald-Tribune, 18 tháng 10 thời điểm năm 2012 ^ Stan Hey (ngày 21 tháng tư năm 2006).
For forty days before the execution took place, a herald went forth & cried, "He is going forth khổng lồ be stoned because he has practised sorcery và enticed Israel khổng lồ apostasy.
Suốt tứ mươi cách đây không lâu cuộc hành hình, một tín đồ tiên báo mang đến than khóc, "Người sắp đến bị ném đá chính vì người đang đuổi quỷ và xúi giục dân Israel bội đạo.
Commenting on the report, the International Herald Tribune states: “In painstaking detail, the report on 193 countries . . . Paints a dreary picture of day-to-day discrimination and abuse.”
Bình luận về phiên bản báo cáo này, báo International Herald Tribune nói: “Bản báo cáo trong 193 nước... Mô tả với chi tiết tỉ mỉ chứng trạng thê thảm xảy ra từng ngày về sự tẩy chay và ngược đãi”.
They received press coverage from numerous newspapers, including The thủ đô new york Times, The Herald Tribune, La Tribune de Genève, & the CERN Courier.
Tên tuổi của tập thể nhóm cũng xuất hiện trên khắp các mặt báo, trong những số ấy có The new york Times, The Herald Tribune, La Tribune de Genève, and the CERN Courier.
Supporting this contention, The Glasgow Herald, Scotland, claims that only 2 percent of Roman Catholic clergy in the United States have avoided both heterosexual & homosexual relationships.
Củng gắng lời xác định này, tờ báo The Glasgow Herald của Scotland nói rằng chỉ bao gồm 2 tỷ lệ chức sắc trong mặt hàng giáo phẩm của công giáo La Mã sinh sống Hoa Kỳ kị cả sự contact tình dục dị tính lẫn đồng tính.
Billboard, Fuse, The Sydney Morning Herald và numerous others placed the album at number one on their most anticipated list, with the latter stating "if Adele releases her third album in 2015, she could dominate the year."
Billboard, Fuse, The Sydney Morning Herald và những trang khác vẫn đặt album ngơi nghỉ vị trí trước tiên trong danh sách của họ, sau đó họ nêu rõ "Nếu Adele thành lập album của cô vào thời điểm năm 2015, cô rất có thể chiếm ưu nỗ lực trong năm."
In the rebinhphap3d.vnew and Herald of January 29, 1857, white said that Jesus had begun an “investigative judgment.”
Khi đàn ông của Sakaar đích thực đến, cho mặc dù là ai chỉ lúc đó ta mới báo trước sự binhphap3d.vnếng thăm của ngài
While still in a research phase, stem cells may one day herald a quantum leap in the field of cardiology.

Xem thêm: Điểm Danh Những Quán Kem Bơ Thanh Thảo, Review 4 Quán Kem Bơ Đà Lạt Ngon Quên Lối Về


Dù vẫn đã trong quy trình tiến độ nghiên cứu, có thể tế bào gốc một ngày đã tiên báo một bước nhảy vọt vào khoa tim.
Indeed, Noah spoke out boldly as a herald of God’s warning to lớn those antedilubinhphap3d.vnans, but “they took no note until the flood came and swept them all away.” —Matthew 24:36-39.
Thật thế, Nô-ê đã mạnh bạo rao báo lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời với những người dân trước thời Nước Lụt, dẫu vậy họ “không ngờ chi hết, cho tới khi nước lụt cho tới mà chơi đem đi hết thảy” (Ma-thi-ơ 24:36-39).
In binhphap3d.vnew of the knowledge of some of the reminders of Jehovah, the magazine Zion’s Watch Tower & Herald of Christ’s Presence began to be published in July of 1879.
Để góp sự gọi biết về những sự nhắc-nhở của Đức Chúa Trời, tạp-chí Tháp Canh (Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence) bước đầu xuất bản vào mon 7 năm 1879 (Anh-ngữ).
It is one of three English-language daily newspapers in South Korea, along with The Korea Times and The Korea Herald.
Một trong 3 tờ nhật báo từng ngày bằng tiếng Anh làm binhphap3d.vnệc Hàn Quốc, với The Korea Times cùng The Korea Herald.
When Pyrrhus learned this, he encamped about Nauplia và the next day dispatched a herald to Antigonus, calling him a coward & challenging him to come down & fight on the plain.
Khi Pyrros biết được điều này, ông đóng góp trại sinh sống Nauplia và ngày hôm sau gởi một bức thư tới vị trí Antigonos, call ông ta là 1 trong những kẻ hèn mạt và gọi mời ông xuống và đánh nhau trên đồng bằng.
In a letter to lớn Pope John XXIII in 1412, Archbishop Arundel referred khổng lồ “that wretched & pestilent fellow John Wycliffe, of damnable memory, that son of the old serpent, the very herald và child of antichrist.”
Trong lá thư đến Giáo hoàng Gioan XXIII vào thời điểm năm 1412, Tổng Giám mục Arundel kể tới “John Wycliffe là người đáng khinh, thương hiệu ôn dịch, kẻ tồi tệ, nhỏ cháu của bé rắn xưa, kẻ dọn đường mang đến và là nhỏ cháu kẻ nghịch lại đấng Christ”.

Xem thêm: Đọc Truyện Thiên Thần Bóng Tối Phần 2 Chap 26, Thiên Thần Bóng Tối: Black Angel


Tờ báo Herald Sun của Úc ước tính giá thành khoảng 32 triệu cho khoảng bình an và 800,000 Đô la Úc cho phần hoa cưới.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M