Infinite Là Gì

  -  

vô tận, Thượng đế, bao la là các bản dịch số 1 của "infinite" thành giờ đồng hồ binhphap3d.vnệt. Câu dịch mẫu: There's no doubt: the universe is infinite. ↔ không còn nghi ngờ gì nữa: thiên hà là vô tận.


He is filled with infinite love for you.

Ngài tràn trề tình yêu quý bao la dành cho các cả nhà em.


*

*

It will teach you and testify to you that Christ’s Atonement is infinite because it circumscribes & encompasses & transcends every finite frailty known to lớn man.

Bạn đang xem: Infinite là gì


Sách ấy đang dạy đến các anh chị em cùng làm hội chứng cùng các anh chị em rằng Sự Chuộc Tội của Đấng Ky sơn là vô hạn vì bao gồm và xem xét cùng thừa qua các yếu kém của nhỏ người.
“After all we can do” (2 Nephi 25:23), we are made whole only through the mercy and grace available through the Sabinhphap3d.vnor’s infinite & eternal atoning sacrifice (see Alma 34:10, 14).
“Sau khi chúng ta đã làm toàn bộ những gì chúng ta cũng có thể làm” (2 Nê Phi 25:23), thì chúng ta được có tác dụng cho hoàn hảo nhất chỉ dựa vào lòng yêu thương xót cùng ân điển bao gồm sẵn qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn cùng vĩnh cửu của Đấng cứu Rỗi (xin coi An Ma 34:10, 14).
To many who can afford it, a drive in the country, a picnic or an outing is infinitely more refreshing than church serbinhphap3d.vnces.
Đối với rất nhiều ai bao gồm phương tiện, 1 trong các buổi dạo mát bởi xe làm binhphap3d.vnệc đồng quê, 1 trong các buổi đi đùa và nạp năng lượng ngoài trời có tác dụng tinh thần dễ chịu và thoải mái hơn sự đi lễ trong nhà thờ biết bao nhiêu.

Xem thêm: Tên Bùi Phương Linh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu? Thành Viên:Bùi Phương Linh


Barro"s model assumed the following: families act as infinitely lived dynasties because of intergenerational altruism capital markets are perfect (i.e., all can borrow & lend at a single rate) the path of government expenditures is fixed Under these conditions, if governments finance deficits by issuing bonds, the bequests that families grant to their children will be just large enough to lớn offset the higher taxes that will be needed khổng lồ pay off those bonds.
Mô hình của Barro giả sử rằng: families act as infinitely lived dynasties because of intergenerational altruism capital markets are perfect (i.e., all can borrow và lend at a single rate) the path of government expenditures is fixed Dưới phần đa giả định này, nếu cơ quan chính phủ tài trợ mang đến thâm hụt giá cả bằng tạo ra trái phiếu, các khoản vượt kế để dành (bequests) nhưng các mái ấm gia đình để lại đến con của mình sẽ trở buộc phải đủ bự để bù lại cho tạo thêm của thuế trong tương lai để trả cho những trái phiếu đó.
Not only does the infinite series sum khổng lồ a finite answer, but that finite answer is the same one that common sense tells us is true.
Không đầy đủ chuỗi vô hạn gồm tổng sở hữu giá trị là một số trong những hữu hạn, cơ mà giá trị hữu hạn ấy còn hệt nhau như rất nhiều gì theo thông lý, họ tin là đúng.
(Nếu hồ hết cánh cửa của dấn thức được giữ sạch sẽ, đều thứ sẽ chỉ ra với con fan đúng với thực chất của nó, là vô hạn).

Xem thêm: Html Remix - Voip System


He had examples that went on forever, và so here was a naturally occurring infinite sequence of infinite numbers ω, ω + 1, ω + 2, ...