NÚT MUA NGAY

  -  

Bình hay trên website của công ty không gồm nút mua ngay mà vắt vào sẽ là nút cung ứng giỏ hàng, làm việc này để giúp bạn triển khai việc tạo thành nút mua ngay bây giờ với tính năng khi người dùng click sẽ tiến hành chuyển tìm hiểu thẳng giỏ hàng, kích thích vấn đề thanh toán cho những người dùng.

Bạn đang xem: Nút mua ngay

*

Bước 1:Tạo tệp tin js

- trong phần chỉnh sửa HTML/CSS của giao diện. Trên mụcAssets, click “Thêm bắt đầu assets

*

- Popup sinh sản file hiện ra, bạn click vào tab “Tạo tệp tin trống” nhằm điền những thông tin

- thương hiệu tập tin mới: buynow (bạn rất có thể đặt thương hiệu tùy ý theo muốn muốn)

- Chọn một số loại file tập tin: .js

- Click “Thêm mới” để xuất hiện màn hình chỉnh sửa tập tin js new vừa tạo.

Xem thêm: Nhà Vua Và Chàng Hề : Bi Kịch Bởi Một Chữ "Tình", The King And The Clown

*

- Copy đoạn code sau vào tập tinbuynow.jsvừa tạo. Click “Lưu” để xong việc sinh sản tập tin.

Xem thêm: Lễ Cất Nóc Là Gì ? Vài Lưu Ý Cần Nhớ Khi Cất Nóc Lễ Cất Nóc Là Gì

function instanceBuy(el)

console.log("b");

var $this = $(el);

$.ajax(

type: "POST",

url: "/cart/add.js",

async: false,

data: $this.serialize(),

dataType: "json",

error: addToCartFail,

success: function()

window.location.href = "/checkout";

,

cache: false

);

return false;

*

Bước 2:Đặt đoạn code call filebuynow.jsvào header hoặt footer

- Ví dụ đặt đoạn code vào header

- trong phần Snippets của chỉnh sửa giao diện, mở tệp tin head_scripts.bwt, xào nấu và dán đoạn code sau vào dòng cuối cùng của file

asset_url

- Click “Lưu” để hoàn thành

*

Bước 3:Chỉnh sửa code nút tải hàng

- bạn có nhu cầu chỉnh sửa lại nút “Thêm vào giỏ hàng” ở màn hình hiển thị nào thì tới file code của screen đó nhằm chỉnh sửa.

- Muốn chỉnh sửa nút “Thêm vào giỏ hàng” ở màn hình chi tiết sản phẩm nên sửa đổi ở fileproduct.bwt

- Muốn sửa đổi nút “Thêm vào giỏ hàng” ở màn hình danh sách sản phẩm nên sửa đổi ở filecollection.bwt

- Ví dụ chỉnh sửa nút “Thêm vào giỏ hàng” nghỉ ngơi màn hình chi tiết sản phẩm chuyển thành nút “Mua ngay

- vào phần sửa đổi HTML/CSS của giao diện. Trên mụcSnippets, mở tệp tin “product.bwt”. Tìm tới dòng code sau: