Pha

  -  

trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 16 này, chúng ta thấy ký kết thuật về: Sự đối nghịch với những người Pha-ri-si cùng Sa-đu-sê, những môn thứ xưng nhấn Đấng Christ, Phi-e-rơ nói thay cho những môn đồ, lần thứ nhất nói về Hội Thánh, sự chết của Ngài với sự sinh sống lại.

Bạn đang xem: Pha

NHỮNG NGƯỜI PHA-RI-SI-VÀ SA-ĐU-SÊ CẦU XIN DẤU LẠ

Ma-thi-ơ 16:1-3

1 những người dân Pha-ri-si cùng Sa-đu-sê mang lại cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một vệt lạ từ bên trên trời xuống. 2 tuy thế Ngài đáp rằng: Khi giờ chiều đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì chưng trời đỏ. 3 Còn mau chóng mai, thì các ngươi nói rằng: bây giờ sẽ có cơn giông, vì trời đỏ và mờ mờ. Những ngươi biết minh bạch rõ sắc trời, nhưng mà không riêng biệt được dấu chỉ ngày giờ ư!

Đây là lần đồ vật hai mà bạn Pha-ri-si với thầy thông giáo cầu xin một dấu lạ từ trời, và một lần nữa họ được kể về vết lạ của Giô-na.

vào Ma-thi-ơ 12:38 mấy thầy Thông-giáo và Pha-ri-si vẫn xin một dấu lạ. Trong những lúc đó Chúa mang lại họ vệt lạ về Giô-na. Đến nay Ngài lại làm như thế lần nữa, tuy vậy trước không còn Ngài kêu gọi họ để ý đến sự kiện, dầu rằng họ rất giỏi trong câu hỏi đoán thời tiết, họ hình như không rất có thể nhận diện ra tín hiệu trong thời kỳ nầy.

Đã vậy, những người lãnh đạo tôn giáo đang cố gắng gài mồi nhử Chúa Giê-xu, cùng Ngài cảnh giác các môn đệ Ngài phải cẩn trọng với những người này. Xin các bạn hãy chú ý rằng đó là lần thứ nhì ghi chép Ngài điện thoại tư vấn họ “Hỡi kẻ trả hình.”

Ma-thi-ơ 16:4 loại dõi man rợ gian dâm nầy xin một lốt lạ; cơ mà sẽ chẳng mang lại dấu lạ chi khác xung quanh dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Chúa của bọn họ đã cho họ nhiều dấu lạ, tuy thế họ không tiếp nhận điều đó. Đến lần sản phẩm công nghệ nhì Ngài nói tới dấu lạ của Giô-na. Trở lại đoạn 12:40 Ngài nói, “Vì Giô-na đang ở trong phía trong bụng cá lớn ba ngày và bố đêm, cũng nhân thể ấy, nhỏ người cũng sẽ ở trong lòng đất tía ngày cha đêm.” những người dân Pha-ri-si- và Sa-đu-sê không tiếp nhận dấu hiệu này.

trong đoạn nầy bọn họ sẽ thấy 3 hình ảnh Chúa Giê-xu đề cập đến. Những người Pha-ri-si cùng Sa-đu-sê mang đến Ngài là người mạo danh và không tin rằng Ngài là Đấng Mê-si-a. Dân chúng nghĩ rằng Ngài là Giăng Báp-tít, Ê-li, Giê-rê-mi hay là đấng tiên tri như thế nào khác. Chỗ đây họ hoàn toàn không thấy điểm đa số nhất. Còn những môn đệ của Ngài sinh hoạt trong trường hợp trang bị ba, họ tin tưởng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a (hay có cách gọi khác Đấng Christ) Ngài là nhỏ của Đức Chúa Trời hằng sống.

những người dân Pha-ri-si-và Sa-đu-sê mong xin một lốt lạ. Chúa Giê-xu nói, sẽ không tồn tại dấu kỳ lạ nào đến họ, nhưng chỉ bao gồm dấu lạ của tiên tri Giô-na.“Rồi Ngài quăng quật họ cùng đi.” tại đây bọn họ ghi thừa nhận sự kết quả về hành động của Ngài xoay quăng quật họ cùng đi chỗ khác. Sau đó, Ngài cảnh giác những môn đệ của Ngài về men của những nhà chỉ đạo tôn giáo này.

CHÚA GIÊ-XU CẢNH GIÁC CÁC MÔN ĐỒ.

Ma-thi-ơ 16:5-7

5 Khi đồ đệ đi cho bờ mặt kia, quên đem bánh theo. 6 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn thiết bị rằng: Hãy duy trì mình cẩn trọng về men của người Pha-ri-si với Sa-đu-sê. 7 Môn đồ suy xét và luận cùng mọi người trong nhà rằng: Đây là vì họ không lấy bánh theo.

vào Ma-thi-ơ 13, chúng ta học về men luôn luôn ám chỉ điều ác, của ma quỉ và không khi nào biểu tượng mang lại điều tốt, điều thiện. Chúa Cứu cố kỉnh đã chứng thực điều kia khi Ngài nói lời cảnh giác về men. Khi các bạn được lôi kéo để cảnh giác về chuyện gì thì thường là phần nhiều điều xấu, không hy vọng xảy đến. Phần đông môn đồ vật hiểu sai lúc lần thứ nhất nói về men, họ nghĩ về bánh.

Ma-thi-ơ 16:8-12

8 Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ không nhiều đức tin, sao những ngươi tưởng rằng ấy nguyên nhân là cớ các ngươi không có bánh? 9 các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm chiếc bánh mang đến năm ngàn người, và những ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh quá sao? 10 Lại há không nhớ bảy mẫu bánh cho tứ ngàn người, và các người nhặt được bao nhiêu giỏ đầy bánh quá sao? 11 các ngươi sao chẳng phát âm rằng chưa phải về bánh nhưng ta ý muốn nói đâu? tuy vậy hãy duy trì mình về men của bạn Pha-ri-si cùng Sa-đu-sê. 12 Bấy giờ môn sinh mới hiểu rõ rằng Ngài chẳng bảo giữ lại mình về men làm bánh, tuy vậy về đạo của tín đồ Pha-ri-si cùng Sa-đu-sê.

Nếu đó là nói về bánh thể chất, thì các môn đồ nên nhớ rằng bao gồm hai phép lạ nhưng Ngài đã làm cho – hỗ trợ cho năm ngàn con người và bốn ngàn con người ăn– cơ mà đó không hẳn là bánh thể chất. Men, theo sự cắt nghĩa Chúa Giê-xu đề cập về những giáo lý không nên lầm, lý thuyết giả. Nó thuộc về ma-quỷ. Khi fan ta nói đến “Men của Tin Lành” họ đã dùng phần lớn từ ngữ đối nghịch. Men không khi nào là hình hình ảnh của Tin Lành. Men luôn luôn là dấu hiệu, hình tượng của ma-quỷ. Nếu các bạn tiếp thừa nhận Chúa Cứu vậy Giê-xu Christ là Đấng có thẩm quyền, điều nầy được làm sáng tỏ một đợt đủ cả về ý nghĩa biểu tượng của men.

CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI XƯNG NHẬN VỀ NGÀI.

xuyên thẳng qua trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ, chúng ta cần giữ trong trí xem xét chúng ta bao hàm lên trên, chính vì Tin Lành nầy là chìa khóa nền tảng gốc rễ của cả gớm Thánh. Họ cần minh bạch cách ví dụ và chú ý cẩn trọng những gì xảy ra.

Ma-thi-ơ 16:13 lúc Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà lại rằng: Theo lời fan ta nói thì Con người là ai?

Nếu chúng ta nhìn trên bản đồ, các bạn sẽ thấy cha thành Sê-sa-rê. Sê-sa-rê Phi líp là địa phận ở về phía Bắc của đại dương Ga-li-lê. Chúa Giê-xu đang ở phía Bắc, dẫu vậy Ngài ban đầu chuyển nhắm đến phía nam giới và dịch rời thẳng cho Giê-ru-sa-lem, cho thập tự giá. Trước khi Ngài bắt đầu cho hành trình dài nầy, gồm hai điều rất cần được làm cho rõ ràng trong trí của các môn thiết bị Ngài: 1) Ngài là ai, 2) Ngài sẽ làm gì. Chúng ta mến, đó cũng là nhì điều nhưng mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhận rõ khi họ là Cơ-đốc nhân. Chúng ta cần phải ghi nhận Ngài là ai? Và họ cần phải ghi nhận Ngài đã có tác dụng gì? họ cần hiểu rõ những điều nầy để bạn có thể tăng trưởng đức tin với được sự cứu giúp rỗi.

Xin hãy chú ý thắc mắc đầu tiên của Chúa chúng ta: “Theo lời bạn ta nói thì Con bạn là ai?” Đây là câu hỏi mà Ngài vẫn hay hỏi với là thắc mắc mà từng người họ vẫn nên phải trả lời trong thời đại này. Ngài vẫn luôn là Đấng có khá nhiều sự tranh cãi của đa số người đang sinh sống trên đất hiện nay. Hiện thời chúng ta vẫn nghe đến cách nhìn của dân chúng, của đám đông sẽ theo Ngài. Tôi tin rằng, nếu như bạn và tôi hỏi câu nầy ở nơi bắt đầu đường của thành phố chúng ta, giỏi tại xóm chợ, bạn cũng có thể nhận được câu vấn đáp tương từ như vậy, cũng chính vì dân chúng bối rối về Ngài, không biết rõ về Ngài.

Ma-thi-ơ 16:14 đệ tử thưa rằng: tín đồ nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác thường nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri làm sao đó.

 “Vài fan nói rằng Ngài là Giăng Báp-tít.” Giăng Báp-tít là 1 người được kính trọng và bạn ta đã nhìn nhận và đánh giá ông như vậy. Trong ngày từ bây giờ có không ít người nói rằng Chúa Giê-xu là 1 trong người thầy vĩ đại.

 Vài người cho Chúa Giê-xu là “Ê-li.” Ê-li thiệt sự là 1 người vĩ đại, có tương đối nhiều người trong họ ngày bây giờ nói rằng Chúa Giê-xu là Đấng vĩ đại.

 “Và thêm một vài người nữa nói Ngài là Giê-rê-mi.” Giê-rê-mi là một trong những nhà tiên tri giỏi khóc và đa số người đã thấy Chúa Giê-xu khóc. Đám đông đã mang lại Ngài là 1 trong những tiên tri vĩ đại.

 “Hoặc trong những người tiên tri.” Tôi suy nghĩ rằng kia là quan điểm khác nhau, nói Giê-xu là một trong những tiên tri làm sao đó. Đây là dìm xét của đa số người vào thời đó.

gồm một người bạn teen của tôi cũng là thầy giảng đạo, nghe tôi nói điều đó, chính vì như thế anh ta đi xuống gốc đường và hỏi những người đi qua câu hỏi liên hệ về Chúa Giê-xu. Anh ta nhận được rất nhiều nhận xét khác nhau. Vài tín đồ nói Ngài là một trong những giáo sư béo tốt mà trên quả đât nầy chưa thấy ai giống như vậy. Có bạn nói Ngài là giáo công ty của tôn giáo. Tín đồ khác cảm nhận Ngài là một trong con tín đồ tốt. Còn bạn khác thì đề cập Ngài ngang hàng với những người rất là nổi tiếng trong lịch sử hào hùng – chỉ cần “một trong các đấng tiên-tri.” chúng ta thấy đó, cảm thấy của con bạn trong thời hiện nay về Chúa Giê-xu tương tự như ngày xưa.

hiện giờ Chúa Giê-xu quay lại với những môn đệ của Ngài cùng hỏi họ rằng:

Ma-thi-ơ 16:15-16

15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, nhỏ Đức Chúa Trời hằng sống.

Thì giờ đã đi đến cho các môn đồ gồm sự đưa ra quyết định và sự xưng nhận. Si-môn Phi-e-rơ đứng ra thay mặt cho trong nhóm đồ đệ để nói. Ông tuyên xưng “Chúa là Đấng Christ” với chân thành và ý nghĩa là Đấng Mê-si, Đấng được Xức Dầu, là Đấng được nói trước trong Cựu ước và Chúa Cứu vậy Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Ngài cũng là “Con của Đức Chúa Trời hằng sống.” Đến đây là lời xưng nhận tốt nhất có thể và được tôn cao nhất về Chúa Giê-xu. Các môn đồ biết rõ Ngài là ai!

Ma-thi-ơ 16:17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng bạn rằng: Hỡi Si-môn, nhỏ Giô-na, ngươi gồm phước đó; bởi chẳng đề nghị thịt và huyết tỏ đến ngươi biết điều nầy đâu, bèn là phụ vương ta sinh hoạt trên trời vậy.

Chỉ tất cả Đức Thánh Linh mới hoàn toàn có thể giải bày Đấng Christ mang lại mọi tín đồ hiểu. Ngày hôm nay con tín đồ không thể hotline Giê-xu là “Chúa” còn nếu không bởi Đức Thánh Linh. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biết được đa số gì của Đấng Chirst mà thanh minh cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói, “Vì chẳng đề xuất thịt với huyết tỏ mang lại ngươi biết điều nầy đâu.” chúng ta tôi ơi, ngày lúc này các chúng ta có thể biết Ngài khôn xiết nhiều, cũng chính vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho chính mình biết Ngài rõ hơn.

Xem thêm: Quà Tặng Cuộc Sống Mp3 Song Download, Sách Nói Quà Tặng Của Cuộc Sống

Ma-thi-ơ 16:18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta đang lập Hội thánh ta bên trên đá nầy, các cửa địa ngục chẳng chiến thắng được hội đó.

Xin họ xem câu nầy biện pháp cẩn thận. Chúa Giê-xu xây hội thánh của Ngài trên hòn đá gì? Có người nói rằng nó được xây bên trên Si-môn Phi-e-rơ. Chắc hẳn rằng là ko phải, bởi vì đó là lối cần sử dụng chữ trên đây. Vào nguyên bạn dạng của tiếng Hy-lạp, tên Phi-e-rơ có nghĩa là cục đá nhỏ. Tuy thế Chúa Giê-xu nói Ngài xây đắp Hội Thánh bên trên tảng đá. Có fan khác nắm giữ quan điểm mang lại rằng, Đấng Christ chế tạo Hội Thánh của Ngài bên trên lời xưng nhận của Phi-e-rơ. Tôi trọn vẹn không đồng ý với ý kiến đó.

Vậy ai là tảng đá? Tảng đá sẽ là Đấng Christ. Hội Thánh phát hành trên Đấng Christ. Bọn họ hãy lắng nghe Si-môn Phi-e-rơ đã phân tích và lý giải điều nầy, trong I Phi-e-rơ đoạn 2 câu 5-6 đề cập về Đấng Christ ông viết, và bằng hữu cũng như đá sống, được xây buộc phải nhà thiêng liêng, làm cho chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, dựa vào Đức Chúa Jêsus Christ mà lại đẹp ý Đức Chúa Trời. Với Phi-e-rơ trích dẫn Ê-sai 28:16 bởi vì trong kinh Thánh tất cả chép rằng: Nầy, ta để ở Si-ôn hòn đá ngóc ngách nhà cửa đã lựa chọn và quí báu; Ai tin cho đá ấy sẽ không bị xấu hổ.

Hội Thánh được xây đựng bên trên Đấng Christ, Ngài là gốc rễ Hội Thánh. Vì, chẳng ai rất có thể lập một nền khác không tính nền sẽ lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (I Cô-rinh-tô 3:11)

Đấng Christ là vầng đá và Ngài nói trên hòn đá nầy, Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh vẫn tồn tại trong tương lai, khi Chúa Giê-xu chào làng những lời nầy. Cũng xin đừng nói cùng với tôi là vào thời Cựu-ước có Hội Thánh, bởi vì Hội Thánh không hiện hữu cho đến khi sau sự chết là sự việc sống lại, thăng thiên của Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh được ban xuống. Không thể có Hội Thánh cho đến khi tất cả những điều đó được xảy ra. “Ta sẽ lập Hội Thánh ta” – khi Chúa Giê-xu nói điều đó, nó thuộc về tương lai.

“Cửa âm phủ” đề cập về sự việc chết. Chữ “âm phủ” sử dụng cho tiếng Hy-lạp tức là thế giới ko thấy, hay là sự chết. Cổng của sự chết sẽ không thắng được Hội Thánh của Đấng Christ. Sẽ sở hữu một ngày chính Chúa tự trời giáng xuống với tiếng vang lớn. Tiếng vang béo này là giờ kèn của thiên sứ trổi lên, và những người dân chết trong Đấng Christ đang sống lại. Cửa địa ngục không thể thắng được Hội Thánh của Đấng Christ.

Ma-thi-ơ 16:19 Ta vẫn giao chiếc chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng trở thành buộc ngơi nghỉ trên trời, với điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng trở nên mở sinh hoạt trên trời.

chiếc chìa khóa của nước thiên đàng là gì? có phải chỉ một mình Phi-e-rơ có thôi nên không? Không, Chúa Giê-xu ban cho phần đa ai cùng có sự xưng dấn như Phi-e-rơ, các ai xưng dìm Đấng Christ là Chúa cứu vãn Thế. Nếu khách hàng là con cháu của Đức Chúa Trời, các bạn có đông đảo chìa khóa hệt như những người khác sẽ có. Phần đông chìa khóa này hệt như chức vụ của rất nhiều thầy thông giáo, những người giải nghĩa khiếp Thánh mang lại dân chúng. (xem Nê-hê-mi 8:2-8) mỗi Cơ-đốc nhân ngày hôm nay đều gồm Kinh Thánh cùng đó là phần lớn chìa khóa. Nếu chúng ta cất dấu Kinh Thánh bọn họ “làm mù nắm gian” nếu bọn họ ban mang đến Kinh Thánh, họ sẽ “mở mắt thế gian.” không một cá nhân nào tốt Hội Thánh nào có chìa khóa đó – nước ngoài trừ những người dân tin Chúa Giê-xu. Lúc này chúng ta có nhiệm vụ phân phát Tin Lành, cũng chính vì điều đó hoàn toàn có thể cứu nhân loại. Đây là 1 trong những mặc khải mập lao. Ai gồm đủ hồ hết điều này? các bạn và tôi đang sẵn có một trách nhiệm thật lớn lao. Đó là nguyên nhân tôi thường nhắc nhở và hiệp với các bạn chia sẻ Tin Lành cứu vãn rỗi mang đến mọi người xung quanh chúng ta.

Ma-thi-ơ 16:20 Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói đến ai hiểu được Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.

Chúa có lời yêu cầu đó, chính vì sự thiếu hiểu biết nhiều Ngài là ai, sẽ làm cho những người ấy không được cứu. Để tìm kiếm được sự cứu rỗi, chúng ta phải biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài đã làm gì và chào đón Ngài vày đức tin.

CHÚA GIÊ-XU NÓI TRƯỚC VỀ SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI.

Lần trước tiên Chúa Cứu vậy Giê-xu nói với đa số môn vật dụng của Ngài về việc chết và sự sống lại của Ngài. Thời gian khoảng sáu tháng trước khi Ngài chịu đựng chết. Nguyên nhân Ngài chờ đợi quá lâu để ra mắt việc đặc biệt quan trọng nầy? Dĩ nhiên, các môn đồ của Ngài ko có chuẩn bị đủ cho bài toán đó, dầu rằng ngay thời điểm đó, Ngài còn dò hỏi phản ứng của họ. Ngài đã nói năm lần rằng Ngài vẫn đi mang lại thành Giê-ru-sa-lem để chịu chết (17:12; 17:23; 20:18, 19; 20:28). Dầu Ngài nói một cách hết sức nghiêm túc, nhưng những môn vật đã không hiểu biết nhiều điều đặc biệt này cho tới khi sau cuộc sống lại của Ngài.

Ma-thi-ơ 16:21 từ đó, Đức Chúa Jêsus bắt đầu tỏ đến môn đồ hiểu được mình nên đi cho thành Giê-ru-sa-lem, đề nghị chịu trên đó những sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và yêu cầu bị giết, mang đến ngày thứ bố phải sinh sống lại.

 Đó là mọi điều mà lại Chúa Giê-xu sẽ làm cho chính mình và tôi. Đây là Tin Lành: Đấng Christ đã bị tiêu diệt cho tội lỗi chúng ta theo lời gớm Thánh, Ngài chịu bị tiêu diệt và chôn. Bạn cần phải biết Ngài là ai. Bạn cần phải biết Ngài đã làm gì cho bạn. Nếu như bạn biết được hai vấn đề đó bởi đức tin và bạn đón nhận điều đó, các bạn sẽ được cứu vãn rỗi. Điều nầy không lúc nào được giãi tỏ trước, không tính với Ni-cô-đem, lúc Chúa Giê-xu mới ban đầu chức vụ, cùng được chép trong Giăng 3:1-16.

Ma-thi-ơ 16:22 Phi-e-rơ bèn lấy Ngài riêng rẽ ra, nhưng can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến mang đến Chúa đâu!

 Phi-e-rơ nói, “Ngài là Đấng Mê-si, Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài thiết yếu nào, Ngài cấp thiết bị treo bên trên thập tự giá!” Như các bạn thấy, thập từ bỏ giá không hề có sinh sống trong sự lưu ý đến của các môn đồ.

Ma-thi-ơ 16:23 cơ mà Ngài xây phương diện lại mà phán thuộc Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra phía sau ta! Ngươi làm cho gương xấu đến ta; vày ngươi chẳng nghĩ tới việc Đức Chúa Trời, song nghĩ tới việc người ta.

các bước của ngũ quỷ là tạo cho mọi người lắc đầu những lẽ thật về Tin Lành bảo rằng Chúa Giê-xu đã bị tiêu diệt cho tội lỗi chúng ta, được chôn cùng sống lại từ bỏ sự chết. Quá trình của Sa-tan cũng làm cho người trên tòa giảng chối bỏ những lẽ thật này. Các bạn thân mến, chỉ tất cả sự bị tiêu diệt của Đấng Christ mới rất có thể cứu rỗi những bạn.

Chúa của bọn họ nói với Phi-e-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta.” bạn cũng có thể tưởng tượng điều này: đấy là Phi-e-rơ do Thánh Linh của Đức Chúa Trời xưng dấn Chúa Giê-xu là nhỏ của Đức Chúa Trời, dẫu vậy trong một phút chốc ông đã để Sa-tan lừa dối ông!

sau này Phi-e-rơ viết như sau, I Phi-e-rơ 2:24 Ngài gánh tội lỗi họ trong thân thể Ngài bên trên cây gỗ, hầu cho bọn họ là kẻ đã bị tiêu diệt về tội lỗi, được sống và làm việc cho sự công bình; lại nhơn đông đảo lằn đòn của Ngài mà đồng đội đã được lành bịnh. Chúng ta thấy là Phi-e-rơ gồm sự biến hóa nhận thức của ông.

Ma-thi-ơ 16:24 Đức Chúa Jêsus bèn phán thuộc môn thiết bị rằng: giả dụ ai ý muốn theo ta, thì bắt buộc liều mình, vác thập tự giá mình nhưng mà theo ta.

có tương đối nhiều người đã phân tích và lý giải câu nầy, “có người phủ nhận chính mình để mang thức ăn” hoặc “từ chối bao gồm mình để hưởng sự giàu sang.” Câu “Từ chối chính mình” gồm nghĩa gì? các bạn biết rằng rất khó cho một người trong trần gian nầy lắc đầu chính mình. Phủ nhận chính bản thân thật là chưa phải dễ dàng. Lắc đầu chính mình là rước mình ra khỏi bức tranh cùng đặt Đấng Christ vào cụ chỗ đó.

 “Vác thập từ giá với theo ta.” bọn họ không vác thập tự giá chỉ của Đấng Christ, tuy vậy là thập tự giá của thiết yếu mình. Gồm thập trường đoản cú giá cho bạn và tôi – khi họ theo Ngài.

Ma-thi-ơ 16:25-27

25 vị ai ý muốn cứu sự sống mình thì đang mất, còn ai do cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 fan nào ví như được cả thiên hạ mà lại mất linh hồn mình, thì hữu dụng gì? Vậy thì fan lấy chi mà đổi linh hồn bản thân lại? 27 vì Con tín đồ sẽ ngự trong sự quang vinh của thân phụ mình nhưng mà giáng xuống cùng những thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng mang lại từng người, tùy bài toán họ làm.

Các đồng bọn mến, Chúa Giê-xu nói lời này nhưng mỗi bọn họ phải xem xét cách nghiêm túc, tín đồ nào trường hợp được cả thiên hạ mà mất vong hồn mình, thì hữu dụng gì? Vậy thì tín đồ lấy bỏ ra mà thay đổi linh hồn bản thân lại?

vào đời sống của những bạn bây giờ các chúng ta kể điều gì quý nhất? gồm người nhận định rằng tiền tệ bạc nhà cửa ngõ quý nhất, còn fan khác cho là quyền lực và vị thế là quý nhất. Giả sử là chúng ta sau thời gian theo đuổi và các bạn có được không ít tiền của và vị thế quyền thế. Nhưng các bạn nếu mất linh hồn các bạn thì các bạn thấy các thứ này còn hữu dụng nữa xuất xắc không? Tôi mong muốn là chúng ta hãy băn khoăn lo lắng đến linh hồn của mình, vì chưng linh hồn của các bạn rất là quý giá, không tồn tại gì xứng đáng có thể đổi linh hồn các bạn được. Xin mời chúng ta tin nhấn Chúa Giê-xu để linh hồn chúng ta được cứu chuộc

Một bạn khi vươn lên là môn thứ của Chúa Giê-xu Christ, trong hành trình dài dài theo Ngài, tín đồ ấy sẽ gặp nhiều sự nặng nề khăn. Nhưng phần đa ai liều cuộc sống mình theo Chúa, lúc Đấng Christ quay lại lần sản phẩm hai, người ấy đã nhận phần thưởng xứng danh Chúa ban.

Ma-thi-ơ 16:28 trái thật, ta nói cùng những ngươi, trong những ngươi đứng đây, gồm một vài ba kẻ sẽ không còn chết trước khi thấy con fan ngự mang đến trong nước Ngài.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Chiếc Khiên Của Captain America, Khiên Captain America Sắt Nguyên Khối Kèm Kệ

Câu này contact đến đoạn 17 kế tiếp, cũng chính vì câu chuyện Chúa Giê-xu hóa hình vẫn giải thích ý nghĩa lời tuyên tía này.