Phúc Âm Là Gì

  -  

Mọi bạn đều thương yêu những mẩu chuyện hay – nhất là câu chuyện về sự việc cứu chuộc. Mẩu chuyện vĩ đại nhất trong toàn bộ các thời đại được search thấy trong hồi âm của Chúa Giê-su Christ.

Bạn đang xem: Phúc âm là gì

Từ The Gospel trong tiếng Anh được Oxford Dictionary phân tích và lý giải như sau: the life & teaching of Jesus as explained in the Bible (đời sống với lời dạy dỗ của Chúa Giê-su được lý giải trong kinh Thánh)

*

Từ Phúc âm khởi nguồn từ một danh từ giờ đồng hồ Hy-lạp euangelion (tin mừng/tin lành) và hễ từ euaggelizo (loan cung cấp tin mừng/tin lành). Phao-lô phân tích và lý giải điều này trong 1 Cô-rin-tô 15:1-8.

 “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho đồng đội Tin lành nhưng tôi đang rao giảng và đồng đội đã thừa nhận lấy, cùng tại vị vàng vào đạo ấy, với nhờ đạo ấy, bạn bè được cứu giúp rỗi, miễn là bạn bè giữ đem y như tôi vẫn giảng cho; bằng không, thì bạn bè dầu có tin cũng vô ích.  Vả, trước tiên tôi vẫn dạy dỗ bằng hữu điều mà thiết yếu tôi đã nhận được lãnh, ấy là Đấng Christ chịu đựng chết bởi vì tội chúng ta theo lời tởm thánh; Ngài đã trở nên chôn, đến ngày máy ba, Ngài sinh sống lại, theo lời khiếp thánh;  và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại chỉ ra cho mười nhị sứ đồ.  Rồi đó, thuộc trong một lần, Ngài hiển thị cho rộng năm trăm đồng đội xem thấy, phần nhiều người trong đó hiện hiện giờ còn sống, nhưng có mấy tín đồ đã ngủ rồi.  Đoạn, Ngài chỉ ra cho Gia-cơ, rồi cho những sứ đồ.  Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiển thị cho tôi xem, như cho 1 thai sanh non vậy.”

Trong phân đoạn khiếp Thánh trên, vị sứ vật dụng liệt kê các tiến trình cứu giúp chuộc của Đấng Christ: chết, chôn, phục sinh, hiện ra. Nếu không có những nguyên tố này thì không tồn tại Phúc âm. Bởi vậy thông điệp của Phúc âm rất rõ ràng: Đức Chúa Trời sẽ sai bé Một của Ngài đến thế gian sống một đời sống vô tội. Đức Chúa con đã chết trên thập từ bỏ giá vì chưng tội lỗi của tất cả chúng ta. Ngài vượt qua tội lỗi và sự chết thông qua sự phục sinh của Ngài, từ đó chúng ta cũng có thể nhận lãnh cuộc sống đời đời trong gia thế của Đức Thánh Linh.

Không fan nào gồm thể tiếp nhận Phúc âm mà không có đức tin (Giăng 1:12; Rô-ma 10:17; Ê-phê-sô 2:8-9). Cơ mà Phúc âm không những là một thông điệp, nó là một cách sinh sống (Ê-phê-sô 4-6). Họ nhận lãnh mạng lệnh của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy đi khuyên bảo muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, cùng Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm đến họ,  và dạy họ duy trì hết cả phần đông điều nhưng mà ta sẽ truyền cho các ngươi. Với nầy, ta hay ở cùng các ngươi luôn cho tới tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Nhớ rằng khi đi ra chào làng sứ điệp Phúc âm, bọn họ không khi nào hổ thẹn vì đấy là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu giúp mọi fan tin (Rô-ma 1:16-17), cùng “Tin lành shop chúng tôi đã rao truyền mang đến anh em, không các bằng lời nói thôi, lại cũng bởi quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì bằng hữu biết rõ cách chúng tôi ở giữa bạn bè và lòng thương yêu đối với đồng đội là thế nào.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Các danh từ theo sau Phúc âm:

-Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong những nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:23)

-Phúc âm của Đức Chúa Trời: “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được điện thoại tư vấn làm sứ đồ, để rời ra ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1; xem Rô-ma 15:16)

-Phúc âm của Chúa Giê-su Christ: “Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là con Đức Chúa Trời.” (Mác 1:1)

-Phúc âm về sự cứu vãn rỗi của chúng ta. “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đang nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về việc cứu rỗi anh em.” (Ê-phê-sô 1:13)

– phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình có tác dụng quí, miễn chạy cho kết thúc việc đua tôi và công tác tôi vẫn lãnh khu vực Đức Chúa Jêsus, để cơ mà làm triệu chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24)

ÁP DỤNG

Phao-lô dấn mạnh giữa trung tâm của hồi âm trong 2 Cô-rin-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã khiến cho Đấng vốn chưa bao giờ tội lỗi trở đề xuất tội lỗi bởi vì chúng ta, hầu cho họ nhờ Đấng đó mà được trở buộc phải sự công bằng của Đức Chúa Trời.” nhận ra Chúa Giê-su bằng phương pháp tiếp nhấn Ngài biện pháp cá nhân, khi đó chúng ta kinh nghiệm được sự tha tội, sự đảm bảo cho sự cứu rỗi đời đời với được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh xác nhận bọn họ thuộc về Chúa (Giăng 10:28; Rô-ma 8:28-29; Ê-phê-sô 1:13).

Xem thêm: Access Switch Là Gì - Phân Biệt Core Switch Và

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:1; Giăng 1:12; Công. 20:24; Rô-ma 1:1; 10:17; 15:16; 1 Cor. 15:1-8; Ê-phê-sô 2:8-9

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers khổng lồ 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler và Jason Jimenez

binhphap3d.vn đề nghị sự ủng hộ của người tiêu dùng đọc để bảo trì và cải tiến và phát triển các mục vụ. đa số sự dưng hiến đến Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: Sự Thật Rợn Người Về Loài Giun Đuôi Ngựa ", Nematomorpha

*

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.