Property Developer Là Gì

  -  
a person whose job involves buying & selling buildings và l&, and arranging for new buildings lớn be built


Bạn đang xem: Property developer là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự binhphap3d.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


a person whose job involves buying, improving, and selling buildings và lvà, and arranging for new buildings to lớn be built:
Commercial property developers can afford khổng lồ bid higher for l& because their activities yield better profits.
The owners put forward an appeal against the non-conviction of the property developer two years ago.
This means that, considered brutally in exclusively economic terms, they are uneconomic buildings, & this makes them a standing temptation lớn the property developer.
The management company that is determined by the property developer is a subsidiary of that company.
The site is also available to lớn any property developer wishing lớn construct factory units for leasing to lớn small businesses.
Furthermore, this wrongly gave the impression that financing the building with the help of the property developer was an indirect size of financing.
The property developer who in the past has developed our towns and cities is solely concerned with making the maximum profit from a town centre.
That creates a discrimination between the normal property developer & the industriadanh sách who develops on his own l&.
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả quan điểm của các biên tập viên binhphap3d.vn binhphap3d.vn hoặc của binhphap3d.vn University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Galaxy Note9 Ra Mắt Note 9 Chính Thức Ra Mắt: Màn Hình 6,4 Inch, Ram 8

*

lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn binhphap3d.vn English binhphap3d.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Đánh Giá Nên Mua Iphone Phiên Bản Nước Nào ? Iphone Nước Nào Tốt Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語