Shore Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Shore là gì

*
*
*

shore
*

shore /ʃɔ:/ danh từ bờ (biển, hồ nước lớn), bờ biển (pháp lý) phần khu đất giữa nhì nước triều danh từ cột (chống tường, cây...) trụ ngoại cồn từ chống, đỡ (từ cổ,nghĩa cổ), thời thừa khứ của shearbệ đỡbilge shore: bệ đỡ lườnbờabrupt shore: bờ dốc đứngaccumulative shore: bờ tíchelevator shore line: đường bờ nâng caolee shore: bờ chết thật giónear shore marine deposit: trầm tích biển khơi gần bờnear shore sedimentation: trầm tích cận bờon shore: về phía bờon shore: vào bờon shore: lên bờrim shore line: con đường bờ phong cách rìariver shore embankment: đê chống đồng đội hai bờ kênhshore alteration: biến chuyển hình bờshore boulevard: quốc lộ sát bờ biểnshore current: cái chảy giáp bờ biểnshore deposit: trầm tích bờshore drift: chiếc ven bờshore drift: băng tích bờshore earth station: đài trái đất dọc bờ biểnshore effect: hiệu ứng bờ (trong truyền sóng vô tuyến)shore end cable: cáp đầu bờshore erosion: sự xói mòn bờ biểnshore erosion: sự xói bờ biểnshore erosion: bờ sôngshore face: trước bờshore facies: tướng ngay sát bờshore ice: băng bờ biểnshore leave: sự nghỉ phép bên trên bờshore lighthouse: đèn hiệu trên bờshore of denudation: bờ tháoshore pine: ống bên trên bờ (phục vụ nạo vét bùn)shore profile: mặt phẳng cắt bờ biểnshore protection: sự đảm bảo an toàn bờshore protection: sự bảo vệ bờ biểnshore protection: sự gia cụ bờshore protection structure: kết cấu bảo đảm bờshore reception facility: phương tiện đón nhận tại bờshore reef: ám tiêu ven bờshore reef: đá ngầm cạnh bên bờ biểnshore sand: cat bờ biểnshore span: nhịp bờshore spillway: đập tràn ngơi nghỉ bờshore swell: đê giáp bờ (ngăn nước)submerged shore line: mặt đường bờ nổitrench shore: bờ phân bậcbờ (biển, sông)bờ biểnshore boulevard: đại lộ sát bờ biểnshore current: loại chảy cạnh bên bờ biểnshore earth station: đài trái đất dọc bờ biểnshore erosion: sự xói mòn bờ biểnshore erosion: sự xói bờ biểnshore ice: băng bờ biểnshore profile: mặt cắt bờ biểnshore protection: sự bảo đảm an toàn bờ biểnshore reef: đá ngầm tiếp giáp bờ biểnshore sand: cat bờ biểnchằngchốngadjustable shore: cột chống điều chỉnh đượcdead shore: cột chống tạm thờiflying shore: thanh chống phụflying shore: thanh kháng di độngflying shore: thanh chống trên caohorizontal shore: thanh phòng nằm nganginclined shore: cột kháng nghiêngmetal shore: cột chống bởi kim loạiraking shore: cột chống nghiêngriver shore embankment: đê chống người quen biết hai bờ kênhshore up: phòng đỡ (đóng tàu)steel shore: cột chống bởi thépchống đỡ (bằng cột chống)chống tựacộtadjustable shore: cột chống kiểm soát và điều chỉnh đượcdead shore: cột kháng tạm thờiinclined shore: cột chống nghiêngmetal shore: cột chống bởi kim loạiraking shore: cột chống nghiêngsteel shore: cột chống bởi théptrestle shore: cột giàn giáotrestle shore: cột giàn khungcột chốngadjustable shore: cột chống điều chỉnh đượcdead shore: cột phòng tạm thờiinclined shore: cột kháng nghiêngmetal shore: cột chống bởi kim loạiraking shore: cột kháng nghiêngsteel shore: cột chống bằng thépcột móngcột thápđỡbilge shore: bệ đỡ lườnshore up: kháng đỡ (đóng tàu)đường bờelevator shore line: mặt đường bờ nâng caorim shore line: đường bờ mẫu mã rìasubmerged shore line: mặt đường bờ nổinéo gia cốmangsự chốngsự kháng đỡsự tựatảishore reception facility: phương tiện mừng đón tại bờthanh chốngflying shore: thanh phòng phụflying shore: thanh phòng di độngflying shore: thanh chống trên caohorizontal shore: thanh chống nằm ngangtrụtrụ chốngtựaLĩnh vực: xây dựngcột kháng thanh giằnghệ thống đỡdouble flying shorethanh văng képharbour on a sandy shorecảng có bãi cátoutrigger shorecôngxon tạm bợ thờiraking shoretấm sinh sống mũi nghiêng (đóng tàu)bờ (biển, hồ nước ....)bờ (biển, hồ...)long shorecó bờ biểnlong shorehoạt đụng ven biểnlong shorethuộc bờ biểnshore allowance for crewtrợ cấp lên bờ cho thủy thủshore baileengười đại lý trên bờshore bailerngười đại lý trên bờshore clauseđiều khoản cập bếnshore clauseđiều khoản cặp bốnshore clauseđiều khoản bên trên bờshore codcá tuyết ven biểnshore excursionchuyến đi chơi lên bờshore excursioncuộc đi chơi tẻ bờshore rightsquyền đậu lại (của tàu)shore rightsquyền tấp vào bờshore rightsquyền tắp vào bờ<∫ɔ:> o bờ biển § trench shore : bờ phân bắc o phần, cổ phần, phần đóng góp § deffered shore : cổ phần chênh lệch § founder’s shore : cổ phần của người sáng lập § industrial shore : cổ phần của xí nghiệp công nghiệp § partnership shore : cổ phần lập hội, cổ phần lập công ty § personal shore : cổ phần ký danh § registered shore : cổ phần ký danh § transferable shore : cổ phần chuyển nhượng được § shore lead : vùng lộ nước gần bờ § shore reef : ám tiêu ven bờ


Xem thêm: Đặt Tên Võ Lâm Hay Trong Game Võ Lâm Truyền Kỳ, Vltk Mobile, Top 1001+ Tên Nhân Vật Game Đẹp, Hay Trong Vltk 1

*

*Xem thêm: Các Hệ Trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 3 : Bảng Tướng Đấu Trường Chân Lý

*

shore

Từ điển Collocation

shore noun

1 land along the edge of a sea/lake

ADJ. golden, sandy on the golden shores of beautiful Bali | rocky, wooded | barren, bleak, desert, deserted, exposed, lonely, wilder (figurative) a Belgian from the wilder shores of Flemish nationalism | lee, sheltered | distant, far, farther, opposite, other Meg was pointing towards the far shore. | north/northern, etc. The path ran along the southern shore of the lake. | lake

VERB + SHORE approach, reach | leave | follow, hug We sailed until midnight, hugging the shore. | be found on, be washed up on A dying dolphin was found washed up on the shore.

SHORE + NOUN bird | road | leave

PREP. along the ~ walking along the wooded shores of the lake | around the ~ of The route goes around the shore of Derwent Water. | by the ~ strolling by the shore | close to/near the ~ The sea appears calm near the shore. | from (a/the) ~ just a few miles from shore watching from the shore | on (a/the) ~ The others were now safely on shore. There are a lot of rocks on that shore. | on the ~s of The hotel is situated on the sheltered shores of the Moray Firth. | (down/back) to/towards the ~ The hotel"s gardens stretch down khổng lồ the lake shore.

2 (also shores) particular country

ADJ. American, British, etc. the ship in which Columbus first sailed khổng lồ American shores | foreign, native | our, these

VERB + SHORE arrive on, come to, reach, return lớn He was glad to return lớn his native shores. | leave | defend We will fight khổng lồ the death khổng lồ defend our shores.

PREP. beyond/outside the ~ The decisions will be taken beyond these shores.