SKIN VỆ BINH TINH TÚ

  -  
396
*
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú369
*
Syndra cảnh vệ Tinh Tú310
*
Ezreal vệ binh Tinh Tú369
*
Soraka vệ binh Tinh Tú310

Ngoài ra, chủng loại mắt Mimi cũng trở thành được mở bán ra với giá 65 RP.

*Giá những gói đã bao gồm điều chỉnh chính xác hơn do tất cả sự ráng trong cửa ngõ Hàng. Chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm với những chúng ta đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục tiếp sau đây sẽ được tặng ngay từ ngày 8/9 đến hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung tải trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa có tướng

1635 RP giả dụ đã bao gồm tướng

Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung sở hữu trận
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung download trận
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung cài trận
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki với Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung cài đặt trận

458-> 413

Biểu tượng Boki cùng Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra cảnh vệ Tinh Tú + tướng + khung cài trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka cảnh vệ Tinh Tú + tướng + khung cài trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những bạn đã tất cả tướng cùng mua phục trang lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm biểu tượng và khung sở hữu trận.Khung mua trận của những trang phục đã chỉ rất có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ tiến hành đóng lại, đồng nghĩa với việc các các bạn sẽ không thể mua gói để tải khung sở hữu trận của các trang phục này nữa. Mặc dù nhiên, những trang phục vẫn vẫn được kinh doanh nhỏ ở mục bộ đồ trong cửa ngõ hàng.Khung cài trận mãi sau vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*