Spiral Là Gì

  -  
spiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Biện pháp phát âm spiral giọng phiên bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của spiral.

Bạn đang xem: Spiral là gì


Từ điển Anh Việt

spiral

/"spaiərəl/

* tính từ

xoắn ốc

spiral spring: lốc xoáy xoắn ốc

* danh từ

đường xoắn ốc, mặt đường trôn ốc

(hàng không) sự cất cánh theo mặt đường xoắn ốc

sự tạo thêm dần dần, sự lên trường đoản cú từ; sự giảm dần dần, sự xuống thong thả (giá...)

* nội đụng từ

chuyển động theo như hình xoắn ốc, xoắn theo như hình trôn ốc

tăng dần dần dần; giảm dần dần

spiral

đường xoắn ốc

Cornu s. đường xoắn ốc Coocnu

equiangular s. đường xoắn ốc đẳng giác

hyperbolic s. Con đường xoắn ốc hipebolic

logarithmic double s. Mặt đường xoắn ốc kép lôga

parabolic s. đường xoắn ốc parabolic

sine s. Con đường xoắn ốc sin


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

spiral

* ghê tế

sự tăng nhanh liên tục (giá cả...)

xoắn ốc lạm phát

* kỹ thuật

cầu thang xoắn

đường xoắn ốc

sự xoắn

xoắn ốc

cơ khí và công trình:

bánh răng trục đối

mặt xoắn vít

xây dựng:

hình xoắn ốc

thuộc hình xoắn ốc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Blade & Soul: Skill Trees


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: 12 Bộ Phim Quaái Vật Hấp Dẫn, Kịch Tính, Phim Quái Vật Hang Sâu


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*