Tài khoản đối ứng là gì

  -  
*

Tài khoản đối ứng là gì hoàn toàn có thể là điều mà fan học kế toán buộc phải hiểu rõ. Nếu bạn là một trong các họ thì đừng bỏ lỡ nội dung bên dưới đây.

Bạn đang xem: Tài khoản đối ứng là gì

Tài khoản đối ứng là gì?

Tài khoản đối ứng là tài khoản cân bằng những tài khoản tương quan trong sổ cái. Nếu thông tin tài khoản chính được ghi là bên nợ thì tài khoản đối ứng của nó là bên tất cả và ngược lại.

Trong sổ sách kế toán, tài khoản đối ứng thường được sử dụng để điều chỉnh những khoản lỗ hoàn toàn có thể xảy ra như khấu hao hoặc giảm ngay trị.

“Tài khoản đối ứng rất có thể được thực hiện để hạn chế và khắc phục lỗi, theo dõi khấu hao của tài sản hoặc để đăng ký những khoản giao dịch thanh toán không thể thu được.”

Tại sao thông tin tài khoản đối ứng quan lại trọng?

– góp doanh nghiệp ghi lại giá trị thuở đầu trên sổ mẫu cùng với bất kỳ sự giảm giá nào.

– góp xem giá trị lịch sử dân tộc duy độc nhất của tài sản cùng với khấu hao tích điểm liên quan.

– chế tạo điều kiện tiện lợi truy xuất số tiền ban sơ và số tiền sút thực tế, giúp đọc được số dư ròng.

– giúp doanh nghiệp biểu hiện giá trị ròng dựa vào mức sút được thực hiện trên số tiền ban đầu.

Các loại tài khoản đối ứng

Một tài khoản đối ứng không được chỉ định và hướng dẫn cho một thông tin tài khoản được ghép nối cầm cố thể. Thông tin tài khoản đối ứng hoàn toàn có thể được sử dụng để bù đắp một loạt những loại tài khoản khác nhau. Vậy các loại tài khoản đối ứng là gì?

Tài khoản tài sản đối ứng

Một tài sản được ghi thừa nhận là số dư có được sử dụng để bớt số dư của một tài sản. Số dư của tài khoản gia tài đối ứng là số dư có. Thông tin tài khoản này làm giảm ngay trị của một tài sản cứng. Tài khoản này ko được phân một số loại là gia sản vì nó không biểu lộ giá trị thọ dài.

Các ví dụ như về thông tin tài khoản tương phản nghịch này bao gồm:

– dự trữ phải thu cạnh tranh đòi: dự phòng phải thu khó đòi là tỷ lệ phần trăm các số tiền nợ phải thu khó khăn đòi được cầu tính từ thông tin tài khoản phải thu. Tài khoản này bù đắp thông tin tài khoản phải thu của một công ty.

– Khấu hao lũy kế: Khấu hao là sự ưu đãi giảm giá trị của tài sản. Cực hiếm hao mòn lũy kế miêu tả số khấu hao lũy kế nhưng một gia tài phát sinh. Tài khoản này bù đắp cho các tài sản bất động sản của một công ty bao hàm máy móc, đồ thiết kế bên trong và những tòa nhà… quý giá hao mòn lũy kế làm giảm giá trị của tài sản.

Tài số tiền nợ phải trả đối ứng

Số dư của tài số tiền nợ phải trả là số dư bên nợ. Thông tin tài khoản này làm giảm ngay trị của khoản nợ phải trả. Tài khoản nợ phải trả đối ứng không được sử dụng thường xuyên như các tài khoản gia sản đối ứng. Nó không được xem là một số tiền nợ phải trả vì chưng nó không biểu hiện một nhiệm vụ trong tương lai.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Este Cơ Bản In, Phương Pháp Giải Bài Toán Este

Các ví dụ như về tài khoản nợ phải trả đối ứng bao gồm:

– ưu tiên trái phiếu cần trả – Đây là khoản chênh lệch thân lượng tiền mặt nhưng một công ty nhận được khi sản xuất trái phiếu và giá trị của trái phiếu lúc đáo hạn. Quý giá của một trái khoán được giảm bởi Chiết khấu trên trái phiếu đề nghị trả.

– khuyến mãi trên các khoản buộc phải trả – Khoản chiết khấu được chuyển ra đối với khoản nợ cần trả được tạo thành khi một doanh nghiệp vay một số trong những tiền ví dụ và trả lại sớm. Khuyến mãi trên các ghi chú cần trả làm sút tổng số tiền ghi chú để phản ánh ưu tiên mà bên cho vay đưa ra.

Tài số vốn liếng chủ cài đối ứng

Vốn chủ chiếm lĩnh được ghi dấn dưới dạng số dư bên Nợ – được thực hiện để bớt số dư của tài khoản đầu tư chủ cài đặt chuẩn. Đây là khoản bớt vốn chủ sở hữu vày nó đại diện cho số tiền cơ mà một doanh nghiệp phải trả để thâu tóm về cổ phiếu của mình. Tài số vốn liếng chủ cài đặt đối ứng làm bớt tổng số cổ phiếu đang giữ hành. Thông tin tài khoản cổ phiếu quỹ được ghi nợ khi một công ty mua lại cổ phiếu của bản thân mình từ thị trường mở.

Tài khoản lệch giá đối ứng

Khoản bớt từ tổng doanh thu, chế tạo ra ra doanh thu thuần, là tài khoản lợi nhuận đối ứng. Các giao nhờn này được report trong một hoặc các tài khoản doanh thu đối ứng, thông tin tài khoản này thường sẽ có số dư bên nợ với làm bớt tổng doanh thu thuần của công ty.

Các lấy ví dụ như về tài khoản doanh thu đối ứng bao gồm:

– mặt hàng trả lại: doanh thu trả lại là một hành động tương phản của tài khoản bán hàng. Giao dịch thanh toán này ghi lại khi người tiêu dùng trả lại hàng hóa đã giao dịch thanh toán và rất cần được hoàn lại tiền.

– Phụ cấp buôn bán hàng: Phụ cấp bán sản phẩm cũng là một phần của tài khoản bán hàng. Trợ cấp bán hàng là khoản giảm ngay bán khi khách hàng hàng gật đầu nhận một món sản phẩm bị lỗi thay vì chưng trả lại.

– phân tách khấu chào bán hàng: tách khấu bán hàng được giới thiệu khi bán hàng hóa để thu hút fan mua. Đó là một động cơ để mua hàng hóa.

Tài khoản đối ứng được thực hiện và report như nuốm nào?

Lấy ví dụ như về thông tin tài khoản thiết bị. Sản phẩm là tài khoản tài sản dài hạn bao gồm số dư bên Nợ. Vật dụng bị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị so với mức hữu dụng. Khoản khấu hao này được lưu vào một trong những tài khoản tài sản đối ứng gọi là khấu hao lũy kế. Tài khoản khấu hao lũy kế có số dư có và được áp dụng để giảm ngay trị ghi sổ của thiết bị. Bảng cân đối kế toán sẽ báo cáo thiết bị theo nguyên giá chỉ và sau đó trừ đi khấu hao lũy kế.

Bằng cách report các thông tin tài khoản đối ứng trên bảng cân đối kế toán, người dùng thậm chí rất có thể tìm phát âm nhiều thông tin hơn về doanh nghiệp so cùng với số tiền ròng của thiết bị. Người đọc bảng bằng phẳng kế toán không chỉ là nhìn thấy giá chỉ vốn thực tế của khoản mục đó; bọn họ còn rất có thể xem phần tài sản đã trở nên xóa bỏ cũng tương tự ước tính thời hạn sử dụng hữu ích còn lại và quý giá của tài sản đó.

Xem thêm: Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn Qua Các Cách Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp

Khi vẫn hiểu tài khoản đối ứng là gì, bạn cũng có thể đã biết sự khác biệt giữa thông tin tài khoản chính và tài khoản đối ứng của nó là cực hiếm ghi sổ của tài sản. Bạn cần có tài khoản đối ứng để nắm rõ hơn về tình trạng tài chính của người tiêu dùng mình. Đó là nội dung thiết yếu mà nội dung bài viết này mong muốn đề cập.