Team Óc Chó

  -  
Language


Bạn đang xem: Team óc chó

*

*
Korea
*
Japan
*
North America
*
Eurbinhphap3d.vne West
*
Eurbinhphap3d.vne Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*


*


Tier AveragePlatinum 4

*


Tier AveragePlatinum 4
*


Tier AveragePlatinum 4


*


Tier AveragePlatinum 4


*


P/Kill 67%


Xem thêm: PhượNg HoàNg NổI GiậN - Quyền Thái Cực Đỉnh Phượng Hoàng Nổi Giận


*


Tier AverageGold 1

*


Tier AveragePlatinum 4*


Tier AveragePlatinum 4


*


Tier AveragePlatinum 4


*


Tier AveragePlatinum 4Xem thêm: Máy Báo Lỗi : Destination Host Unreachable Là Gì ? Help LỗI Destination Host Unreachable