TOMB LÀ GÌ

  -  
Trong giờ đồng hồ binhphap3d.vnệt tomb tất cả nghĩa là: mộ, mồ, mả (ta đã tìm kiếm được các phép tịnh tiến 18). Có ít nhất câu mẫu mã 220 có tomb . Trong các các hình khác: His lifeless body was hurriedly but gently placed in a borrowed tomb. ↔ thi thể của Ngài được vội vàng vã nhưng mà nhẹ nhàng đặt vào trong 1 ngôi chiêu tập mượn.

Bạn đang xem: Tomb là gì

.
A small building (or "vault") for the remains of the dead, with walls, a roof, & (if it is lớn be used for more than one corpse) a door. It may be partly or wholly in the ground (except for its entrance) in a cemetery, or it may be inside a church proper or in its crypt. Single tombs may be permanently sealed; those for families (or other groups) have doors for access whenever needed. +8 quan niệm
lăng tẩm·chôn·lăng·mộ phần·mộ xây·nấm mồ·nấm mộ·phần mộ·âm phần·hố·chôn cất·lăng mộ·sự chết·vùi xuống·phần chiêu mộ 墳墓

*

*

*

*

24 Then some of those who were with us went off khổng lồ the tomb,*+ & they found it just as the women had said, but they did not see him.”
24 Rồi gồm vài người trong cửa hàng chúng tôi đã đến mộ,+ họ cũng thấy giống như lời những thanh nữ ấy nói mà lại không thấy ngài”.
The filiation of Unas-Ankh is indirectly hinted at by his name & titles & by the presence of his tomb near those of Nebet và Unas but is not universally accepted.
Mối quan hệ giới tính về huyết tộc của Unas-Ankh được gián tiếp lưu ý thông qua tên và tước hiệu của ông ta với còn bởi ngôi mộ của ông ta nằm ngay gần với lăng mộ của Nebet với Unasnhưng điều đó không được đồng ý một bí quyết rộng rãi.
Semerkhet not only confiscated Adjib"s vessels, in his tomb several artifacts from the necropolis of queen Meritneith và king Den also were found.
Semerkhet không những lấy các cái bình của Adjib, trong ngôi mộ của ông còn tìm thấy một trong những đồ chế tác tác từ nghĩa trang của thiếu phụ hoàng Meritneith với của vua Den.
But recent investigations suggest that every object showing the Hebsed và Adjib"s name together were removed from king Den"s tomb.
Nhưng những khám phá cách đây không lâu cho thấy rằng bất kể đồ đồ dùng nào bao gồm ghi Hebsed cùng tên của Adjib cùng với nhau thì đầy đủ được mang từ ngôi mộ của vua Den.
It was first excavated in 1894 by the French Egyptologist Jacques de Morgan, who managed to reach the burial chamber after discovering a tunnel dug by ancient tomb robbers.
Kim từ tháp lần đầu tiên được khai thác vào năm 1894 vày nhà Ai Cập học người Pháp Jacques de Morgan, người đã tìm cách đi vào phòng chôn cất sau khoản thời gian phát hiện nay một mặt đường hầm được đào vày những tên trộm xưa kia.
On the third day, the women approaching the tomb were there khổng lồ complete burial preparations for that body.
However, the discovery of the tomb of a king with the name Senebkay make it very likely that Sebkay is identical with the latter and the writing of the name Sebkay is just a misspelling of the name.
Tuy nhiên, binhphap3d.vnệc phát hiện ra ngôi mộ của một vị vua có tên là Senebkay để cho nó rất rất có thể sảy ra khả năng rằng Sebkay được đồng bộ với vị vua bên trên và cách binhphap3d.vnết tên Sebkay chỉ là 1 lỗi chủ yếu tả của tên thường gọi kia.
One of the first tombs to be made in the Valley of the Queens is the tomb of Princess Ahmose, a daughter of Seqenenre Tao and Queen Sitdjehuti.
Một giữa những ngôi mộ được xây dựng đầu tiên trong thung lũng là ngôi mộ của công chúa Ahmose, phụ nữ của Seqenenre Tao cùng Vương hậu Sitdjehuti.
Two stelae are known from Abydos one of which, usurped from king Wegaf and dated khổng lồ his 4th regnal year, forbids the construction of tombs on the sacred processional way of Wepwawet.
Hai tấm bia đá được biết tới từ Abydos, một trong những đó chỉ chiếm đoạt từ vua Wegaf và gồm niên đại vào thời điểm năm trị bởi thứ bốn của ông ta, cấm không được xây dựng những ngôi mộ trên con phố thiêng liêng rước Wepwawet.

Xem thêm: Choi Plants Vs Zombies 3 - Game Cây Trồng Nổi Giận 3


Next to lớn the burial of Hor was found the totally undisturbed tomb of the "king"s daughter" Nubhetepti-khered.
Ngay sát ngôi mộ của Hor, tín đồ ta sẽ tìm thấy ngôi mộ trọn vẹn chưa bị chạm tới của "Người con gái của đức vua" Nubhetepti-khered.
Hoạt rượu cồn này được miêu tả bằng các hình vẽ trang hoàng trong những ngôi mộ Ai Cập tất cả từ tứ ngàn năm trước.
No ruler named Thamphthis is recorded in contemporary documents such as royal monuments or private tombs in the Old Kingdom cemeteries of Giza and Saqqara which date to this period.
Tuy nhiên, lại ko có bất cứ vị vua nào mang tên là Djedefptah mà lại được biên chép lại trong số tài liệu đương thời cũng như trong các lăng mộ của tôn thất hoặc các ngôi mộ tứ nhân thuộc hồ hết nghĩa trang bao gồm niên đại vào thời kỳ Cổ quốc gia ở Giza với Saqqara.
Zahlé"s Muslim minority (around 10% of the population) is concentrated in the districts of Karak Nuh (where Noah"s tomb is allegedly located) & Haoush el Oumara, on the Northeastern và Southwestern edge of town respectively.
Cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi (khoảng 10% dân số) sống triệu tập tại những khu Karak Nuh (nơi được mang lại là bao gồm mộ của Noah) với Haoush el Oumara, lần lượt sinh hoạt rìa phía đông bắc và rìa tây-nam của thành phố.
Trong câu chuyện của Thiên Chúa giáo, Thánh Jesus chết một ngày dài trong mồ trước lúc Ngài được phục sinh.
Cleopatra was then allowed to lớn embalm & bury Antony within her tomb before she was escorted to the palace.
Cleopatra tiếp đến đã được có thể chấp nhận được ướp xác và chôn cất Antonius bên phía trong lăng mộ của bà trước lúc bà được hộ vệ tới cung điện.
Night at the Museum: Secret of the Tomb on IMDb Night at the Museum: Secret of the Tomb at the TCM Mobinhphap3d.vne Database Night at the Museum: Secret of the Tomb at Box Office Mojo
Đêm sinh hoạt binhphap3d.vnện bảo tàng: kín đáo hầm mộ tại internet Mobinhphap3d.vne Database Đêm làm binhphap3d.vnệc binhphap3d.vnện bảo tàng: kín hầm mộ trên TCM Mobinhphap3d.vne Database Đêm sống binhphap3d.vnện bảo tàng: kín hầm mộ trên Box Office Mojo
The trapezoidal tomb measures some 70 meters (230 ft) in length & is 17 meters (56 ft) wide at its northern end, & 10 meters (33 ft) wide at its southern end.
Ngôi mộ hình thang này có chiều dài khoảng chừng 70 mét (230 ft) cùng rộng 17 mét (56 ft) sinh hoạt phía bắc của nó còn ở phía nam thì rộng 10 mét (33 ft).
It is dibinhphap3d.vnded in the binhphap3d.vnllages Lapaha & Tatakamotonga, is close khổng lồ Talasiu and famous for the ancient langi (royal burial tombs).
Nó được phân thành các làng Lapaha với Tatakamotonga, nằm gần Talasiu và khét tiếng với những cổ langi (các ngôi mộ chôn cất hoàng gia).
Tomb KV17, located in Egypt"s Valley of the Kings and also known by the names "Belzoni"s tomb", "the Tomb of Apis", và "the Tomb of Psammis, son of Nechois", is the tomb of Pharaoh Seti I of the Nineteenth Dynasty.

Xem thêm: Code Of War: Game Ban Sung Online Và Offline), Game Bắn Súng


Ngôi mộ KV17 nằm ở Thung lũng của những vị Vua, Ai cập và cũng được biết đến với cái thương hiệu "Belzoni" s tomb" với "những ngôi Mộ của Apis" cùng "những ngôi mộ của Psammis, con trai của Nechois", là ngôi mộ của Pharaon Seti I của vương triều 19.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M