VŨ ĐAN LÊ

  -  
*Bạn đang xem: Vũ đan lê

Bộ 3 丶 chủ <3, 4> 丹丹 đandān(Danh) Quặng đá màu đỏ, dùng làm thuốc màu.(Danh) Tễ thuốc. § Nhà tu tiên dùng thuốc gì cũng có đan sa 丹砂, mang đến nên gọi tễ thuốc là đan 丹. ◎Như: tiên đan 仙丹 thuốc tiên.(Danh) Tên nước Đan Mạch 丹麥 (Denmark) ở phía tây bắc châu Âu, gọi tắt là nước Đan.(Danh) Họ Đan.(Tính) Đỏ. ◎Như: đan phong 丹楓 cây phong đỏ, đan thần 丹脣 môi son, đan sa 丹砂 loại đá đỏ (hợp chất của của thủy ngân và lưu hoàng), đan trì 丹墀 thềm vua, đan bệ 丹陛 bệ vua (cung điện đời xưa đều chuộng màu đỏ).(Tính) Chân thành, thành khẩn. ◎Như: đan tâm 丹心 lòng son, đan thầm 丹忱 lòng thành.1. <丹桂> đan quế 2. <丹詔> đan chiếu 3. <丹田> đan điền 4. <丹麥> đan mạch 5. <丹砂> đan sa 6. <丹心> đan trung tâm 7. <丹青> đan thanh 8. <丹誠> đan thành 9. <丹墀> đan trì 10. <仙丹> tiên đan
丹 có 4 nét, cỗ chủ: điểm, chấm(3)单 gồm 8 nét, cỗ thập: số mười(24)郸 tất cả 11 nét, bộ ấp: vùng đất, đất phong đến quan(163)單 tất cả 12 nét, bộ khẩu: mẫu miệng(30)瘅 bao gồm 13 nét, bộ nạch: căn bệnh tật(104)箪 tất cả 14 nét, bộ trúc: tre trúc(118)鄲 tất cả 15 nét, cỗ ấp: vùng đất, đất phong mang lại quan(163)癉 có 17 nét, cỗ nạch: bệnh tật(104)簞 bao gồm 18 nét, cỗ trúc: tre trúc(118)襌 gồm 18 nét, cỗ y: áo(145)


Xem thêm: Đầu Số 038 - 038 Là Mạng Gì

Bộ 93 牛 ngưu <7, 11> 犁犁 lêlí(Danh) Cái cày (nông cụ).(Danh) Lượng từ: nhất lê 一犁: động từ mượn làm lượng từ. ◇Lí Tuấn Dân 李俊民: Xuân không ái ái mộ vân đê, Phi quá tiền san vũ nhất lê 春空靄靄暮雲低, 飛過前山雨一犁 (Vũ hậu 雨後) Trời xuân lớp lớp mây chiều thấp, Trước núi bay qua, mưa (nhiều như) cày xới đất.(Danh) Chỉ con bò nhiều màu lang lổ.(Danh) Họ Lê.(Động) Cày ruộng. ◇Cổ thi 古詩: Cổ mộ lê vi điền, Tùng bách tồi vi tân 古墓犁為田, 松柏摧為薪 (Khứ giả nhật dĩ sơ 去者日以疏) Mộ cổ cày làm ruộng, Tùng bách bẻ làm củi.(Động) Hủy hoại, tiêu diệt. ◇Minh sử 明史: Lê kì tâm phúc 犁其心腹 (Diệp Đoái truyện 葉兌傳) Tiêu diệt bọn tâm phúc ở đó.(Động) Cắt, rạch. § Thông li 剺. ◎Như: li diện 犁面 rạch mặt.(Tính) Tạp sắc, nhiều màu lang lổ.(Tính) Đen. § Thông lê 黧. ◇Chiến quốc sách 戰國策: Hình dong khô cảo, diện mục lê hắc 形容枯槁, 面目犁黑 (Tần sách nhất 秦策一) Hình dung tiều tụy, mặt mày đen xạm.(Tính) Đông đảo, nhiều người. § Thông lê 黎. ◎Như: lê nguyên 犁元 dân chúng, bách tính.1. <犁牛之子> lê ngưu bỏ ra tử


Xem thêm: 3 Cách Tạo, Vẽ Mũi Tên Trong Photoshop Nhanh Và Đơn Giản Nhất

犁 có 11 nét, bộ ngưu: trâu(93)梨 gồm 11 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)棃 gồm 12 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)犂 bao gồm 12 nét, bộ ngưu: trâu(93)黎 bao gồm 15 nét, cỗ thử: lúa nếp(202)蔾 gồm 16 nét, cỗ thảo: cỏ(140)藜 tất cả 19 nét, cỗ thảo: cỏ(140)黧 có trăng tròn nét, bộ hắc: màu đen(203)蠡 tất cả 21 nét, bộ trùng: sâu bọ(142)